Wpływ potencjału kompetencyjnego zmian w szkolnictwie wyższym na szkolenie specjalistów dla przedsiębiorczości

- Nataliya Vnukova, Svitlana Achkasova, Maryna Us, Vasyl Pyvovarov

Artykuł prezentuje uzasadnienie potrzeby zreformowania systemu wyższego szkolnictwa Ukrainy w zgodzie z europejskimi i międzynarodowymi standardami i wymogami, co zapewni pełne przejście do kompetencyjnego podejścia do uczenia się. W artykule zostały określone istota i korzyści posługiwania się potencjałem kompetencyjnym dla ulepszenia systemu szkolnictwa wyższego Ukrainy. Zostało przeprowadzone kompleksowe badanie marketingowe z użyciem metody analizy merytorycznej treści, które pomogło w ujawnić nowoczesne kompetencje potrzebne studentom i absolwentom kierunków finansowych i prawniczych. Ponadto przeprowadzono ankietę, która ukazała, że występują problemy z poziomem i jakością kształtowania profesjonalnych i kluczowych kompetencji.

Nataliya Vnukova, Doctor of Economics, Professor, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine — Professor of the Department of Banking and Financial Services, Honored Economist of Ukraine. Her research interests include problems of competence approach to training, innovative approaches to entrepreneurship, financial monitoring, marketing of financial services.

Svitlana Achkasova, PhD, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, UkraineCandidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Banking and Financial Services. Her research interests include problems of competence approach, quality assurance of higher education.

Maryna Us, PhD, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine — Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Marketing. Her research interests include problems of educational services marketing, social entrepreneurship and enterprise partnerships, international marketing.

Vasiliy Pyvovarov, PhD, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine — Candidate of Philology, Associate Professor of the Department of Cultural Studies. His research interests include problems of training of specialists according to the competence approach, language of law, modern issues of linguistics, development of universities.

DOI: 10.2478/minib-2020-0026
Kontakt: ufp2007@meta.ua, svet_achk@meta.ua, marinaus_@ukr.net, v.pyvovarov@ukr.net
MINIB, 2020, Vol. 38, Issue 4

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 70
Pobrano: 70