Wartość informacyjna opakowań jako determinanta zakupu żywności

- dr hab. inż. Magdalena Ankiel, prof. UEP, dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM

Celem artykułu jest zaprezentowanie pojęcia wartości informacyjnej opakowań żywności, scharakteryzowanie wyznaczników wartości informacyjnej oraz przedstawienie wyników badania własnego dotyczącego identyfikacji kluczowych informacji umieszczonych na opakowaniach, wpływających na decyzje nabywcze konsumentów żywności. Opakowania jednostkowe, stanowiące inherentny element wyposażenia produktów żywnościowych, powinny spełniać rozliczne, zazębiające się funkcje, do których należą: ochronna, transportowa, informacyjna oraz użytkowa, ekologiczna i marketingowa.

Jedną z priorytetowych funkcji opakowań produktów (nie tylko żywności) jest funkcja informacyjna. Zakłada się, iż odpowiedni dobór informacji zakodowanych na opakowaniach powinien wyczerpująco, rzetelnie i zrozumiale informować konsumenta o opakowanym produkcie, jego składzie, wartościach odżywczych czy też warunkach przechowywania. Analizując informacje zawarte na opakowaniach żywności, można stwierdzić, iż podmioty wprowadzające te produkty do obrotu towarowego nadal wykazują tendencje do nadmiernego znakowania opakowań (w ramach znakowania fakultatywnego).

Zasadne jest więc określenie, jakie informacje są analizowane przez konsumentów w procesie nabywczym oraz jakie informacje stanowią o wartości informacyjnej opakowań jednostkowych z punktu widzenia konsumentów indywidualnych.

Pozwoli to na zidentyfikowanie kluczowych wyznaczników wartości informacyjnej opakowań i może stanowić cenną informację dla podmiotów wprowadzających produkty do obrotu towarowego — w zakresie właściwego doboru znaków i kodów opakowań jednostkowych na rynku żywności.

Dr hab. inż. Magdalena Ankiel, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Marketingu Produktu, Instytut Marketingu, Polska — jej zainteresowania badawcze i dydaktyczne dotyczą obszarów zachowań konsumenckich, projektowania i rozwoju innowacji oraz wartości informacyjnej opakowań. Jest autorką kilku prac naukowych i książek. Posiada doświadczenie w zarządzaniu produktem i projektach innowacyjnych opakowań realizowanych dla firm.

Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Rynku i Konsumpcji, Instytut Ekonomii i Finansów, Polska — kobieta naukowiec, ale również ważna postać we władzach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jej sukces to łączenie teorii z praktyką, rzecz rzadka, bo zazwyczaj naukowcy nie rozumieją biznesu, choć piszą na jego temat prace. Ona chętnie współpracuje z przedsiębiorcami, angażuje się w scalanie światów nauki i biznesu, wierzy w użyteczną stronę nauki. Ceni ją środowisko zarówno naukowe, jak i biznesowe oraz obdarzają sympatią studenci. W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką zachowań konsumenta, a także różnymi aspektami funkcjonowania rynku żywnościowego. Jest autorką lub współautorką ponad 130 oryginalnych publikacji naukowych. Odbyła kilka staży i pobytów naukowych na uniwersytetach, m.in. w USA, Niemczech, Hiszpanii, Słowacji, Ukrainie. Uczestniczka szeregu programów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych w roli wykładowcy, konsultanta i opiekuna naukowego. Kierownik studiów podyplomowych „Menedżer jakości”, pełni funkcję kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Jej działalność popularyzatorska obejmuje również współpracę z samorządem i jednostkami otoczenia biznesu.

DOI: 10.2478/minib-2020-0015
Kontakt: magdalena.ankiel@ue.poznan.pl, margrzyb@uwm.edu.pl 
MINIB, 2020, Vol. 36, Issue 2

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 107
Pobrano: 107