Dlaczego warto zostać inżynierem – działania promocyjne instytucji naukowo-badawczych oraz podmiotów komercyjnych

- mgr Bogumiła Marczyńska

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz polskie uczelnie techniczne podejmują różnego rodzaju działania, aby uświadomić młodym ludziom, że zapotrzebowanie na inżynierów w krajach Unii Europejskiej przez najbliższe dziesięciolecia będzie systematyczne rosło. Takie kierunki jak: automatyka i robotyka, biotechnologia, energetyka, fizyka techniczna, informatyka, budownictwo, inżynieria środowiska, mechatronika i matematyka, chemia, informatyka materiałowa, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska oraz wzornictwo znalazły się na liście tzw. kierunków zamawianych. Czyli takich, które mają zapewnić wystarczającą liczbę odpowiednio wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem technicznym, matematycznym i przyrodniczym. Program pilotażowy „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych” rozpoczął się 1 października 2008 roku. Główne założenia programu to wprowadzenie stypendiów motywacyjnych dla najlepszych studentów, dodatkowe kursy z poszczególnych przedmiotów w celu wyrównania poziomu kształcenia, dodatkowe zajęcia z języków obcych, możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych, konsultacje i szkolenia dostępne drogą internetową (e-learning), konsultacje z ekspertami z międzynarodowych korporacji. Niektóre szkoły wyższe zapraszają również wykładowców z zagranicznych uczelni, organizują obozy naukowe oraz finansują udział studentów w konferenjach naukowych. W roku 2012 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przystąpiło do realizacji czwartego cyklu spotkań promocyjnych, w ramach projektu „Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych działania 4.1, poddziałania 4.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

mgr Bogumiła Marczyńska – absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Studium Podyplomowego Polityki Regionalnej i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Od dwóch lat pracuje w Instytucie Lotnictwa, w Engineering Design Center jako specjalista ds. administracji i komunikacji. Zajmuje się komunikacją wewnętrzną oraz promocją i wizerunkiem EDC. Lider ds. komunikacji w organizacji GE Women’s Network dla ośrodka Warszawa.

Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012

Czytaj on-line →
Downloads: 216
Pobrano: 216