Udana komercjalizacja technologii – tak czy nie? Zwiększanie szans. Proces i metodologia Quick Look

- prof. dr William Bradley Zehner II, prof. dr Gary Pletcher

Artykuł opisuje relacje przekształcające nową wiedzę naukową w nowe produkty, usługi i przedsięwzięcia handlowe celem pobudzenia tworzenia bogactwa.  Zdefiniowano i określono główne dylematy komercjalizacji technologii i marketingu.  Objaśniono metodologię Quicklook i powiązane procesy umożliwiające przeprowadzenie szybkiej oceny rentowności handlowej i potencjału naukowego projektu badawczego.  Wykorzystanie metodologii i procesu Quicklook na wczesnym etapie procesu badawczo-rozwojowego poprawia szanse powodzenia komercjalizacji.

Profesor William Bradley „Brad” Zehner II, St. Edward’s University, Austin, Teksas, Stany Zjednoczone –  profesor nadzwyczajny w katedrze zarządzania i nauczyciel akademicki Global Teaching Fellow.  Nauczyciel akademicki w Instytucie IC2 – „a think and do tank” skupiony na tworzeniu bogactwa – na University of Texas at Austin.  Poprzednio dr Zehner był dyrektorem studiów magisterskich na kierunku komercjalizacji technologii na University of Texas of at Austin. Dr Zehner obronił doktorat z kierownictwa i przywództwa wykonawczego na uniwersytecie Peter F. Drucker School of the Claremont Graduate University.  Dr Zehner otrzymał tytuł magistra z psychologii, marketingu i finansów.  Zanim został nauczycielem akademickim, Dr Zehner pełnił funkcje kierownicze przez ponad 25 lat.

 Profesor R. Gary Pletcher, St. Edward’s University, Austin, Teksas, Stany Zjednoczone – profesor nadzwyczajny w katedrze zarządzania.  Dr Pletcher posiada ponad 30 lat doświadczenia w spółkach i przemyśle w kraju i na świecie, gdzie zajmował szereg stanowisk kierowniczych w spółkach z listy Fortune 100 i organizacjach MSP.  Dr Pletcher był wiceprezesem wykonawczym uczelni medycznej. Dr Pletcher obronił doktorat z zarządzania i organizacji na Capella University, a także otrzymał tytuł magistra badań interdyscyplinarnych na University of North Texas. 

DOI: 10.14611/minib.25.09.2017.05
Kontakt: willbz(at)stedwards.edu, garyp(at)stedwards.edu  
MINIB, 2017, Vol. 25, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 139
Pobrano: 139