Marketing, start-upy i innowacje: ramy dla zrozumienia możliwości wykorzystania innowacji technologicznych w turystyce (na przykładzie gruzińskiego sektora turystycznego i rosyjskich start-upów)

Branża podróżnicza i turystyczna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów na świecie. W przypadku krajów takich jak Gruzja, gdzie turystyka jest priorytetową gałęzią gospodarki, jej innowacyjność ma kluczowe znaczenie dla strategii rozwoju tego sektora. Innowacyjność w turystyce nabrała szczegónego znaczenia w realiach po okresie pandemii. Niniejszy artykuł przedstawia możliwości wykorzystania innowacji technologicznych w branży turystycznej (w szczególności aplikacji i stron internetowych). Następnie przedstawiono rozważania na przykładzie Gruzji, nakreślając działania państwa mające na celu wspieranie innowacji IT w turystyce, a także pewne dotychczasowe umiarkowane sukcesy w tym zakresie. W kolejnej części artykułu przedstawiono rosyjskie start-upy z sektora turystycznego … Czytaj więcej »