Dlaczego warto zostać inżynierem – działania promocyjne instytucji naukowo-badawczych oraz podmiotów komercyjnych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz polskie uczelnie techniczne podejmują różnego rodzaju działania, aby uświadomić młodym ludziom, że zapotrzebowanie na inżynierów w krajach Unii Europejskiej przez najbliższe dziesięciolecia będzie systematyczne rosło. Takie kierunki jak: automatyka i robotyka, biotechnologia, energetyka, fizyka techniczna, informatyka, budownictwo, inżynieria środowiska, mechatronika i matematyka, chemia, informatyka materiałowa, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska oraz wzornictwo znalazły się na liście tzw. kierunków zamawianych. Czyli takich, które mają zapewnić wystarczającą liczbę odpowiednio wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem technicznym, matematycznym i przyrodniczym. Program pilotażowy „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych” rozpoczął się 1 października 2008 roku. Główne założenia … Czytaj więcej »