System identyfikacji wizualnej wybranej szkoły wyższej – zakres, proces wdrażania, zarządzanie

- dr Marcin Gębarowski

Wizerunek jest jednym z kluczowych elementów decydujących o uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przez współczesne podmioty rynkowe. Tak jest również w przypadku szkół wyższych, które silnie rywalizują między sobą – głównie o pozyskanie studentów. Obraz uczelni w jej otoczeniu w dużej mierze determinowany jest konsekwentnym stosowaniem systemu identyfikacji wizualnej, na który składają się zalecenia dotyczące funkcjonowania organizacji w sferze oznaczeń (symboliki). Podstawowym celem artykułu jest określenie czynników warunkujących skuteczne wykorzystywanie takich systemów przez szkoły wyższe. Egzemplifikacji procesu planowania oraz wdrażania rozwiązań z zakresu visual identity dokonano na podstawie Politechniki Rzeszowskiej. Odniesiono się także do efektów funkcjonowania systemu identyfikacji wizualnej uczelni z Podkarpacia, badając wśród studentów świadomość istnienia zestandaryzowanej struktury oznaczeń, jak również postrzeganie bieżącego wykorzystania jej elementów. W uzupełnieniu dokonano kategoryzacji szkół wyższych w Polsce ze względu na zakres posiadanych systemów identyfikacji wizualnej.

dr Marcin Gębarowski (Politechnika Rzeszowska, Polska) – adiunkt w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Od wielu lat zajmuje się problematyką targów i wystaw gospodarczych. Obronił pracę doktorską poświęconą marketingowemu znaczeniu targów. Na łamach czasopism i wydawnictw akademickich opublikował ponad 70 artykułów poświęconych różnym aspektom organizacji wystąpień targowych. Jest autorem książki „Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej”. Oprócz targów, zainteresowania naukowe autora koncentrują się wokół marketingu terytorialnego, merchandisingu, reklamy oraz niestandardowych form promocji.

DOI: 10.14611/minib.14.04.2014.05

Kontakt: marcing(at)prz.edu.pl

MINIB, 2014, Vol. 14, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 395
Pobrano: 395