Sojusz marek. Element konstrukcji strategii marketingowej organizacji naukowej

- prof. dr. Joern Redler

Jörn RedlerArtykuł porusza kwestię sojuszów market jako części strategii marketingowej organizacji naukowej. Chociaż sojusze market stały się dość popularne w przypadku produktów konsumenckich, zdają się one być wyjątkami w kontekście marketingowym organizacji akademickich, lub naukowych. Na tym tle niniejsza praca rozwija podejście oparte na sojuszu marek biorące pod uwagę wymogi strategicznego marketing organizacji naukowych. Punktem startowym dyskusji są sojusze marek jako podkategoria kombinacji marek. Ponadto, niniejsza praca naświetla możliwości dla organizacji naukowych powiązane podejściem sojuszu marek, a także, z bardziej ogólnej perspektywy, największe zagrożenia. Artykuł również skupia się na modelowaniu struktury efektów sojuszu marek opartego na klientach, odnosząc się do behawioralnego, opartego na nauce ujęcia marki, które definiuje markę jako psychologiczną reakcję na ekspozycję elementów marki takich jak nazwa, logo, lub symbole. W tym kontekście zostają także zbadane warunki osiągnięcia sukcesu. Dalej, istotne elementy zarządzania sojuszem marek zostają omówione, a ich zastosowanie w odniesieniu do organizacji naukowych zostaje wyjaśnione. Aspekty takie jak n.p. wybór i ocena marki partnerskiej, pozycjonowanie sojuszu marek, lub monitorowanie działanie sojuszu marek zostają naświetlone. W odniesieniu do praktycznego zastosowania, również czynniki i wymagania dla osiągnięcia sukcesu przez sojusz marek zostają nakreślone.

prof. dr. Joern Redler, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Niemcy jest profesorem marketing i zarządzania sprzedażą detaliczną. W tejże instytucji jest także kierownikiem programu z zakresu biznesowej administracji/marketingu. Jego główne zainteresowania to zarządzania marką, zarządzanie sklepem i organizacyjna mikropolityka. Napisał kilkadziesiąt publikacji z zakresu zarządzania marką i zarządzania komunikacją. Jest wpółredaktorem książki zatytułowanej “Corporate Brand Management” i pracuje jako recenzent regionalnych konferencji EMAC. Jest członkiem Europejskiej Akademii Marketingu (związku niemieckich profesorów marketing stosowanego) oraz Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens (Grupa badawcza efektów marki).

DOI: 10.14611/minib.19.01.2016.01

Kontakt: redler(at)dhbw-mosbach.de

MINIB, 2016, Vol. 19, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 260
Pobrano: 260