Skojarzenia z uczelnią jako pracodawcą – opinie kobiet i mężczyzn reprezentujących młodych potencjalnych pracowników

- dr hab., prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk, dr Anna Goliszek

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej na podstawie wyników analizy poznawczo-krytycznej światowej literatury przedmiotu przedstawiono znaczenie skojarzeń potencjalnych pracowników z przyszłym pracodawcą. Szczególną uwagę zwrócono na ich dużą rolę w odniesieniu do uczelni jako pracodawcy, która powinna dążyć do kształtowania swojego wizerunku wśród młodych uczestników zewnętrznego rynku pracy w oparciu o budowanie pozytywnych skojarzeń. Skojarzenia ze specyficznym pracodawcą, jakim jest uczelnia, mogą być zróżnicowane w zależności od kryteriów demograficznych. Podkreślono fakt niedoboru badań w tym zakresie, co wskazuje na występowanie luki poznawczej i badawczej. W artykule dążono zatem m. in. do zidentyfikowania skojarzeń z uczelnią jako przyszłym miejscem pracy wśród kobiet i wśród mężczyzn oraz do dokonania porównania ich skojarzeń. Sformułowano 2 hipotezy badawcze. W procesie realizacji celów badawczych i sprawdzenia obu hipotez przeprowadzono badania empiryczne, którymi objęto reprezentantów młodych potencjalnych pracowników. Do zebrania danych pierwotnych zastosowano metodę badania ankietowego. Zgromadzone dane poddano analizie ilościowej, w ramach której wykorzystano m. in. metody analizy statystycznej, w tym analizy czynnikowej i test Kruskala-Wallisa. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że skojarzenia badanych kobiet i mężczyzn były odmienne. Statystycznie istotnie zróżnicowane były przede wszystkim skojarzenia o wydźwięku pozytywnym.

dr hab., prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk, Politechnika Łódzka, Polska – pracownik Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Autorka w sumie 434 publikacji naukowych, w tym 14 książek, z zakresu marketingu, zarządzania marketingowego, marketingu personalnego przedsiębiorstw i organizacji naukowych.

dr Anna Goliszek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska – socjolog, wykładowca Katedry Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień doktora uzyskany na Wydziale Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe: socjologia organizacji i zarządzania, a szczególnie problematyka kultury organizacyjnej, komunikacja w biznesie, inwentyka, psychologia społeczna.

DOI: 10.14611/minib.28.06.2018.02
Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl, anna.goliszek(at)up.lublin.pl
MINIB, 2018, Vol. 28, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 161
Pobrano: 161