Rynkowe funkcjonowanie polskich uczelni w kontekście realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności

Głównym celem tego badania jest sprawdzenie, czy dwa rodzaje przeciążenia informacyjnego są różne: przeciążenie informacjami w wyniku wyszukiwania potrzebnych informacji i przeciążenie informacyjne wynikające ze śledzenia wszystkich informacji, które ktoś musi śledzić. Te dwa typy przeciążenia informacyjnego są nazywane „przeciążenie informacją wyszukiwaną” i „przeciążenie informacją śledzoną”, co odpowiada pojęciom wyszukiwania informacji i śledzenia informacji. Posługując się danymi z ankiety przeprowadzonej na próbie 1600 respondentów z 50 stanów w Stanach Zjednoczonych, w badaniu zidentyfikowano dwie pozycje odnoszące się do przeciążenia informacją wyszukiwaną oraz przeciążenia informacją śledzoną i przeprowadzono analizę uwzględniającą korelację i regresję logistyczną z obydwiema pozycjami oddzielnie jako zmiennymi zależnymi, a także innymi pozycjami dotyczącymi działań konsumentów, uwzględniając informacje jako niezależne zmienne. Wyniki różnych analiz sugerują, że przeciążenie informacją wyszukiwaną i przeciążenie informacją śledzoną są odmienne, szczególnie pod względem sposobu, w jaki wiążą się z różnymi zmiennymi działań konsumenckich dotyczących informacji, dlatego też jako badanie wstępne wskazują, że możemy odseparować dwa rodzaje przeciążenia informacyjnego w naszych przyszłych badaniach.

Angelika M. Pabian — Angelika M. Pabian — PhD in economic sciences in the discipline of management science, Assistant Professor at the Faculty of Social Sciences of the University of Silesia in Katowice. Academic lecturer conducting workshops, courses and trainings dedicated not only to students, i.e. CRM, IT tools in data analysis or Marketing in a non-standard edition. Scientific interests: marketing management with particular emphasis on marketing communications of non-profit organisations. She specializes in the subject of market orientation of universities.

DOI: 10.2478/minib-2021-0001
Kontakt: angelika.pabian@us.edu.pl
MINIB, 2021, Vol. 39, Issue 1

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 48
Pobrano: 48