Rola platformy technologicznej w procesie komercjalizacji wyników prac B+R

- dr Marzena Walasik

Jednym ze sposobów wzmocnienia kooperacji sektora nauki i biznesu jest utworzenie platformy technologicznej stanowiącej forum przekazywania informacji o wynikach realizowanych w jednostce naukowo-badawczej badań naukowych oraz prac rozwojowych i wdrożeniowych. Platforma technologiczna jest narzędziem wspomagającym działania marketingowe podejmowane w podmiotach sektora nauki, stwarzającym możliwość efektywniejszego implementowania wyników prac B+R. Jest jednocześnie podmiotem identyfikacji potrzeb i oczekiwań rynku w zakresie innowacyjnych technologii. W ramach platformy prowadzone są działania związane z promocją innowacyjnych technologii produktowych i procesowych, z budowaniem efektywnych struktur i mechanizmów transferu wyników B+R oraz oceną skuteczności funkcjonowania tych struktur. Wykonywane są analizy potencjalnych kierunków rozwoju innowacji, wynikających z zapotrzebowania przemysłu oraz trendów w gospodarce. Celem artykułu jest przedstawienie dobrych praktyk z zakresu aktywności podejmowanych w ramach utworzonej w jednostce naukowo-badawczej platformy technologicznej oraz zaprezentowanie sposobów i rezultatów nawiązania i utrzymania współpracy na linii nauka-przemysł wspomagającej proces komercjalizacji wyników prac B+R.

dr Marzena Walasik – pracownik Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, gdzie pełni funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Komercjalizacji. Absolwentka studiów podyplomowych m.in. z audytu, rachunkowości, pedagogiki, posiada dyplom MBA, jest wieloletnim wykładowcą akademickim. Zajmuje się systemową organizacją działań promocyjnych i marketingowych oraz operacyjną organizacją platformy technologicznej. Zainteresowania badawcze autorki skupiają się wokół zagadnień związanych z transferem wiedzy, wyceną rozwiązań innowacyjnych oraz komercjalizacją wyników badań naukowych.

DOI: 10.14611/minib.17.03.2015.05

Kontakt: marzena.walasik(at)itee.radom.pl

MINIB, 2015, Vol. 17, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 280
Pobrano: 280