Rola marketingu kadrowego w procesie budowania strategii społecznej odpowiedzialności jednostki naukowej

- dr Sylwia Jarosławska-Sobór


Celem artykułu jest omówienie znaczenia, jakie pełni kapitał ludzki w procesie budowania strategii społecznej odpowiedzialności oraz roli, jaką ma do spełnienia w tej sytuacji marketing kadrowy. Dynamicznie zmieniające się otoczenie społeczne wymusiło nowy sposób spojrzenia na zasoby niematerialne. Organizacje zrozumiały, iż to właśnie kapitał ludzki i kompetencje społeczne istotnie wpływają na tworzenie wartości organizacji, generowanie zysków, a także na osiąganie przewagi konkurencyjnej w XXI wieku. Marketing kadrowy jest dziś kluczowym elementem w procesie implementacji idei CSR i budowaniu wartości współczesnego organizacji, szczególnie tak specyficznej jak jednostka naukowa. W artykule znajdziemy omówienie podstawowych wartości uznawanych przez Główny Instytut Górnictwa za kluczowe w kontekście ich znaczenia dla paradygmatu społecznej odpowiedzialności. Analiza taka została opracowana na podstawie doświadczeń Głównego Instytutu Górnictwa w rozwijaniu strategicznego CSR, który uwzględnia specyfikę Instytutu jako jednostki naukowej.

mgr Sylwia Jarosławska-Sobór, Główny Instytut Górnictwa, Polska – rzecznik prasowy Głównego Instytutu Górnictwa, specjalistka z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem w obszarze komunikacji, public relations, CSR. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje socjologię zarządzania i organizacji, społeczne aspekty funkcjonowania firm. Autorka książek na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

DOI: 10.14611/minib.17.03.2015.03

Kontakt: sjaroslawska(at)gig.eu

MINIB, 2015, Vol. 17, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 325
Pobrano: 325