Redakcja

 • dr hab. inż. Witold Wiśniowski, prof. nadzw., Instytut Lotnictwa, Polska  – redaktor naczelny
 • dr Beata Kozyra, Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu, Polska  – redaktor statystyczny
 • mgr Wojciech Łukowski, Instytut Lotnictwa, Polska  – redaktor tematyczny
 • mgr inż. Witold Świeczak, Instytut Lotnictwa, Polska – sekretarz redakcji, redaktor wydania online
 • mgr Aneta Olejniczak, Instytut Lotnictwa, Polska  – redaktor tematyczny
 • mgr Anna Łyczewska, Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie, Polska – filolog języka polskiego
 • mgr Iwona Tkacz, XCIX Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Warszawie, Polska – filolog języka polskiego
 • mgr Joanna Pieniążek, Instytut Lotnictwa, Polska – redaktor  języka polskiego
 • mgr Dominika Palmowska, Alias DP, Polska – filolog języka angielskiego, tłumacz
 • mgr Carl Chandra, Goldsmiths, University of London, Wielka Brytania – native speaker języka angielskiego
 • mgr Anne Johnson, Kanada – native speaker języka angielskiego
 • mgr Simone Hinrichsen, RPA – native speaker języka angielskiego
 • mgr inż. Katarzyna Wrona, Instytut Lotnictwa, Polska – grafik
 • inż. Radosław Suchożebrski, Instytut Lotnictwa, Polska – grafik
 • Anna Surzycka-Kucharczuk, Koncept, Polska – layout & skład

 

Adres redakcji

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
e-mail: minib@ilot.edu.pl
Sekretarz redakcji – tel.: +48 22 846 00 11 wew. 551
Redaktor merytoryczny –  tel.: +48 22 846 00 11 wew. 547
www.minib.pl

 

Wydawca

Instytutu Lotnictwa
Wydawnictwa Naukowe
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
e-mail: wydawnictwa@ilot.edu.pl
tel.: +48 22 846 00 11 wew. 391
www.ilot.edu.pl

Czasopismo zostało wpisane do sądowego rejestru dzienników i czasopism pod pozycją PR 18803.

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

 • The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH),
 • Index Copernicus Journals Master List,
 • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS),
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ),
 • Google Scholar,
 • BazHum,
 • ROAD Directory of Open Acces Scholarly Resources.

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Komunikat z dn. 23 grudnia 2015) za artykuły naukowe publikowane na łamach czasopisma przyznawane jest 9 pkt. do dorobku naukowego.

Czasopismo jest archiwizowane w Bibliotece Narodowej oraz bibliotece Instytutu Lotnictwa.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

eISSN 2353-8414

Wszystkie artykuły są opublikowane na zasadach wolnego dostępu (Open Access).

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.