Problemy zarządzania marketingowego niepubliczną szkołą wyższą

- dr Piotr Mikosik

2005 rok był okresem szczytowym dla sektora uczelni wyższych. W Polskich uczelniach studiowało wtedy blisko 2 mln studentów, a sprzyjający trend wzrostowy trwał nieprzerwanie od 15 lat. Tak duży popyt na wiedzę zaowocował również silnym wzrostem liczby uczelni wyższych. Jednak od 2006 roku liczba studentów zaczęła spadać, a biorąc pod uwagę dane demograficzne należy zakładać, że ten trend będzie trwał przez kolejne lata.

Badania prowadzone na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazują, że metody zarządzania szkołami wyższymi w Polsce, na tle rozwiązań światowych, są przestarzałe. Są bowiem skupione wokół spojrzenia pracowników nauki, a nie na oczekiwaniach studentów. W świetle niesprzyjających trendów demograficznych, a więc coraz większych trudności w utrzymaniu się szkół na rynku, należy oczekiwać, że władze uczelni w większym stopniu niż dziś ma to miejsce, będą  musiały skupić się na oczekiwaniach rynku i przyjąć za punkt koncentracji rozwój umiejętności zarządzania marketingowego. Choć sytuacja ta dotyczy także części uczelni publicznych artykuł ten uwzględnia spojrzenie głównie uczelni niepublicznych.

Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości i barier budowania silnej pozycji konkurencyjnej uczelni wyższych w sektorze. Zakres prowadzonych tu rozważań obejmuje zagadnienia zarządzania strategicznego uczelnią, marketingu oraz aspekty zarządzania personelem uczelni. Artykuł jest opracowany na podstawie dostępnej literatury, raportów, kilkunastoletniego doświadczenia pracy w kilku uczelniach niepublicznych w Polsce oraz na podstawie badań autora, które wykonywał dla potrzeb przygotowania strategii marketingowych tych uczelni.

Kluczowe wnioski jakie płyną z niniejszego artykułu są następujące:

  • Uczelnie wyższe powinny większą wagę przywiązywać do znaczenia planowania strategicznego.
  • Przy ustalaniu priorytetów zarządzania w większym stopniu uczelnie powinny brać pod uwagę punkt widzenia klientów, tj. kandydatów na studia i obecnych studentów.
  • Kluczowym działaniem o znaczeniu strategicznym dla uczelni powinno być budowanie silnego wizerunku uczelni oraz rozwój umiejętności dydaktycznych wśród wykładowców akademickich.

dr Piotr Mikosik (Wyższa Szkoła Menedżerska, Polska) – od 15 lat jest nauczycielem akademickim. Obecnie pracuje w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Główny obszar zainteresowań naukowych związany jest z zarządzaniem strategicznym i rozwojem personelu. Ponadto jest coachem posiadającym międzynarodowy certyfikat ICC (International Coaching Community). Jest także trenerem zarządzania specjalizującym się budowaniu zespołów oraz sesjach strategicznych. Założyciel studiów podyplomowych z coachingu oraz na studiów podyplomowych dla trenerów biznesu w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (studia z coachingu przygotowują do uzyskania międzynarodowego certyfikatu z coachingu – ICF). Doświadczenie biznesowe zdobywał między innymi jako konsultant w międzynarodowej firmie doradczej IMPAC SYSTEMS oraz jako członek zarządu firmy w branży IT – Intercon.

DOI: 10.14611/minib.13.03.2014.12

Kontakt: piotr.mikosik(at)wsm.warszawa.pl

MINIB, 2014, Vol. 13, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

 

Czytaj on-line →
Downloads: 395
Pobrano: 395