Pozytywny wizerunek uczelni i samorządu lokalnego – wspólna sprawa

- mgr Jan Walczak

W niniejszym artykule autor porusza zagadnienie wizerunku niepublicznej szkoły wyższej w kontekście wizerunku samorządu lokalnego, w obrębie którego uczelni przychodzi funkcjonować oraz wzajemnego wpływu wizerunkowego obu podmiotów na siebie i wynikających z tego korzyści. Dla zobrazowania tematu przywołany zostanie szczególny przykład jednego z najzamożniejszych i najlepiej rozwijających się samorządów w Polsce – Gminy Polkowice, którego władze zdecydowały się w 2002 r., we współpracy z „młodym” powiatem polkowickim, na powołanie własnej uczelni, współfinansowanej w dużej mierze – co stanowi prawdopodobnie ewenement na skalę ogólnopolską – z budżetu samorządu. Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach funkcjonuje na rynku edukacyjnym szkolnictwa wyższego od dekady. Nie pozostaje bez znaczenia dla budowy pozytywnego wizerunku samorządu i dla spajania tożsamości społeczności lokalnej. Pomimo, że naukę w niej podejmują także studenci spoza Polkowic, określa się ją mianem „uczelni samorządowej” czy też „lokalnej”, obok podziału na uczelnie publiczne i niepubliczne, w ramach którego została zgodnie z obowiązującym prawem skategoryzowana. Dla kandydatów na studia zapewne nie jest bez znaczenia pozycja w regionie rozwijających się w szybkim tempie Polkowic, oferujących możliwość studiowania, ale i potencjalne miejsca pracy oraz w dalszej perspektywie atrakcyjne warunki do życia. Celem artykułu jest próba ukazania w zarysie na przykładzie Polkowic i działającej na ich terenie Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki znaczenia, jakie może mieć niepubliczna uczelnia dla wzmacniania pozytywnego wizerunku samorządu lokalnego oraz zaprezentowanie zakresu współpracy między szkołą wyższą a samorządem i jej wartości wizerunkowej dla samej uczelni. Temat ze względu na ramy artykułu zostanie ograniczony do najistotniejszych, zdaniem autora, kwestii.

mgr Jan Walczak – absolwent politologii (spec. marketing polityczny) oraz filologii polskiej (spec. dziennikarstwo) na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończył studium podyplomowe z zakresu komunikowania i kreowania wizerunku publicznego (Uniwersytet Wrocławski). Specjalista ds. promocji i wydawnictw w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Były dziennikarz „Gazety Lubuskiej”, zajmujący się tematyką samorządową. Autor artykułów prasowych dotyczących Polkowic oraz artykułów naukowych nt. współczesnych stosunków polsko-czeskich. Autor rozdziału w monografii pt. „Polkowice – historia współczesna 1945-2010” pod red. J. Tyszkiewicza (2012).

Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201

Czytaj on-line →
Downloads: 937
Pobrano: 937