Potrzeby informacyjne zwiedzających imprezy targowe – badanie uczestników targów KOMPOZYT-EXPO 2018 i FASTENER POLAND

- dr inż. Anita Proszowska

W artykule zaprezentowano wyniki badań potrzeb informacyjnych zwiedzających imprezy targowe oraz uwarunkowania ich zaspokajania na przykładzie uczestników targów KOMPOZYT-EXPO 2018 i FASTENER POLAND. Wyniki badań zostały poprzedzone przeglądem literatury charakteryzującej zachowania zwiedzających imprezy targowe.
Badania przeprowadzono w czasie trwania wymienionych imprez z wykorzystaniem ankiety bezpośredniej. Na podstawie 98 przypadków zakwalifikowanych do analizy ustalono m.in., że zwiedzający poszukują w trakcie targów przede wszystkim informacji o nowościach w danej branży, jej aktualnej sytuacji oraz informacji o charakterze edukacyjnym. Prócz tego ponad połowa badanych deklaruje, że nie przygotowuje się do udziału w targach w żaden specyficzny sposób, a planując kolejność zwiedzania kierują się przede wszystkim zaproszeniami od wystawców (ponad 54%). Podsumowując swoja obecność na targach ponad 30% badanych nie wykorzystuje szczególnych wskaźników oceny.
Opisane badania, ze względu na niewielką liczebność próby, mają charakter pilotażowy i odnoszą się do wąskiej branży reprezentowanej przez respondentów, dlatego wymagają weryfikacji na większej grupie badanych oraz przedstawicielach innych branż.

dr inż. Anita Proszowska, Akademia Górniczo-Hutnicza in. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Polska – adiunkt na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem). Jej główne zainteresowania badawcze obejmują: targi gospodarcze jako narzędzie biznesowe współczesnych przedsiębiorstw, zachowania nabywców i różnice kulturowe w wymiarze międzynarodowym.

DOI: 10.2478/minib-2019-0002
Kontakt: Aproszow(at)zarz.agh.edu.pl
MINIB, 2019, Vol. 31, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 119
Pobrano: 119