Popularyzacja nauki jako narzędzie marketingowe na przykładzie udziału w przedsięwzięciu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Ścieżki Kopernika”

- mgr inż. Adam Piasecki

Artykuł dotyczy projektu popularyzatorskiego „Górnictwo na fali” realizowanego w latach 2013-2014 w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Ścieżki Kopernika” przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG oraz pozytywnych efektów marketingowych związanych z realizacją projektu. W przedstawionym studium przypadku zaprezentowano projekt na tle działań podjętych przez inne zespoły projektowe. W artykule, oprócz kwestii związanych z merytoryczną realizacją projektu, położono nacisk na działania mające na celu promocję przedsięwzięcia i popularyzację działalności badawczej i dydaktycznej. Podsumowano również wyniki monitoringu mediów związanego z opisywanym przedsięwzięciem.

mgr inż. Adam Piasecki (Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Polska)  absolwent Politechniki Śląskiej na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Doktorant na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik Zakładu Naukowo-Badawczego w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG. Wieloletni kierownik projektów, związanych z opracowaniem i wdrażaniem projektów informatycznych w przemyśle i administracji. M.in. opracował i wdrożył system informacyjny do wykorzystania w jednostkach administracji terytorialnej infomat-e, ułatwiający dostęp do informacji publicznej osobom ociemniałym i słabosłyszącym. Współautor i współrealizator, a w roku 2014 również kierownik, projektu strukturalnego „Górnictwo na fali” realizowanego w ramach przedsięwzięcia MNiSW pt. Ścieżki Kopernika.

DOI: 10.14611/minib.14.04.2014.07

Kontakt: apiasecki(at)emag.pl

MINIB, 2014, Vol. 14, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 372
Pobrano: 372