Pomiar aktywności w mediach społecznościowych – wyzwanie współczesnych badań marketingowych

- mgr Joanna Płuciennik

Popularność mediów społecznościowych wśród użytkowników internetu wywołała zainteresowanie tym medium między innymi wśród firm, poszukujących kontaktu z uczestnikami społeczności. Stały się one obszarem zainteresowania badaczy marketingowych. Ich specyfika wymaga jednak wypracowania szczególnego podejścia, które będzie uwzględniało charakter możliwych do uzyskania danych. Wyzwania stojące przed badaczami mediów społecznościowych, takie jak połączenie aspektu ilościowego i jakościowego, czy problem złożoności i doboru wskaźników, świadczą o potrzebie usystematyzowania wiedzy w tym obszarze.

mgr Joanna Płuciennik, Uniwersytet Łódzki, Polska — absolwentka marketingu oraz filozofii na wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie jest doktorantką w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania UŁ. Zajmuje się problematyką badań marketingowych. Uczestniczka konferencji, autorka artykułów z zakresu problematyki badawczej. Prowadząca zajęcia dydaktyczne z zakresu podstaw marketingu, strategii marki, współczesnych koncepcji marketingowych. Ekspert w projekcie Nauka i biznes. Członkini Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Autorka programu Professional Diploma in Marketing na licencji CIM.

Kontakt: pluciennikjoanna(at)gmail.com

DOI: 10.14611/minib.08.02.2013.06

MINIB, 2013, Vol. 8, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 392
Pobrano: 392