Platforma teleinformatyczna jako narzędzie do ekspozycji dokonań jednostki naukowej na przykładzie Instytutu Zootechniki PIB

- dr inż. Paweł Radomski, dr inż. Piotr Moskała

W dobie dynamicznie rozwijającej się gospodarki rynkowej, jednostki badawczo-rozwojowe traktowane są jako swoistego rodzaju przedsiębiorstwa, które oferują wyniki zrealizowanych badań naukowych. Bardzo duży jest obecnie potencjał marketingu i posiada on wiele narzędzi do wykorzystania. Do najpopularniejszych z nich zaliczamy: publikacje, materiały reklamowe, artykuły sponsorowane, udział w targach i wystawach branżowych oraz organizowanie konferencji. Ze względu na szybki rozwój technologii informatycznych na pierwszy plan wysuwa się znaczenie błyskawicznego dotarcia do potencjalnych klientów poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi teleinformatycznych (np. strona internetowa, elektroniczne bazy danych, wideokonferencje, e-learning, itp.). Ma to szczególne znaczenie w jednostkach naukowych branży rolno-spożywczej, które ze względu na specyfikę prowadzonych badań pozostają w niszy marketingowej. Promocja jest jednym z instrumentów tzw. marketingu-mix, który powinien być widoczny w praktyce działania jednostek naukowych.

dr inż. Paweł Radomski – jest pracownikiem Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie. Od 6 lat zajmuje się problematyką upowszechniania badań naukowych, promocji nauki, pozyskiwania środków z funduszy UE i krajowych. Autor artykułów dotyczących tematyki upowszechniania badań, współpracy nauki z praktyką. Zainteresowania badawcze autora skupiają się wokół zagadnień związanych z komercjalizacją badań naukowych, marketingu nauki.

dr inż. Piotr Moskała – jest pracownikiem Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie. Od 5 lat zajmuje się problematyką upowszechniania badań naukowych, promocji nauki, pozyskiwania środków z funduszy UE i krajowych. Autor artykułów dotyczących tematyki upowszechniania badań, współpracy nauki z praktyką. Zainteresowania badawcze autora skupiają się wokół zagadnień związanych z komercjalizacją badań naukowych, marketingu nauki.

Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201

Czytaj on-line →
Downloads: 207
Pobrano: 207