Pierwsze kroki w komercjalizacji projektu naukowego na podstawie portalu Neiberia.com

- dr hab. prof. nadzw. Stanisław Ambroszkiewicz, mgr Anna Ambroszkiewicz, mgr Waldemar Bartyna, dr Marek Faderewski

Neiberia. com to prototyp portalu biznesowo-społecznościowego powstały w ramach projektu: „Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Idea portalu opiera się na społecznościach lokalnych, zarówno tych skupiających użytkowników prywatnych, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz elektronicznych rynkach, na których jedni i drudzy spotykają się i mogą dokonywać transakcji. Po zakończeniu realizacji projektu w styczniu 2013, zespół projektowy stanął przed zupełnie nowym zadaniem komercjalizacji jego wyników. Pierwszym etapem działań promocyjnych był udział w konkursach na pomysł na biznes, konferencjach dla startupów oraz prezentacjach przed potencjalnym inwestorem (pitching). Sukcesem zespołu było zakwalifikowanie się do finału konkursu „Polska Innowacyjna. Jak przeskoczyć kryzys?” organizowanego przez Instytut Wolności. Jednocześnie członkowie zespołu postanowili zwiększyć swoją wiedzę w zakresie pozyskiwania finansowania, prowadzenia biznesu oraz marketingu poprzez uczestniczenie w szkoleniach tematycznych. Z doświadczenia twórców portalu Neiberia. com wynika, że wiedza i doświadczenie zdobyte podczas szkoleń, warsztatów i konkursów są bardzo cenne a wsparcie wyłącznie finansowe projektu jest niewystarczające dla jego powodzenia komercyjnego.

dr hab. prof. nadzw. Stanisław Ambroszkiewicz, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Instytut Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Polska uzyskał stopień doktora w 1991 r. na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz habilitację w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w 2004 r. S. Ambroszkiewicz ma stanowisko profesora nadzwyczajnego w IPI PAN oraz na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, gdzie wykłada Robotykę Zaawansowaną oraz Sieci Komputerowe. Zespół pod kierunkiem dr hab. S. Ambroszkiewicza prowadzi badania w zakresie nowych technologii informacyjnych dla systemów rozproszonych, w tym procesów biznesowych oraz systemów wielorobotowych.

Kontakt: Stanislaw.Ambroszkiewicz(at)ipipan.waw.pl

mgr Anna Ambroszkiewicz, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Instytut Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Polska — absolwentka ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Nie jest pracownikiem naukowym, ma doświadczenie w sektorze prywatnym. Od 2011 roku związana z projektem IT-SOA realizowanym przez Polską Akademię Nauk, w ramach którego odpowiedzialna była między innymi za promocję projektu.

Kontakt: anambroszkiewicz(at)gmail.com

mgr Waldemar Bartyna, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Instytut Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Polska — absolwent informatyki na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Od 2006 roku pracuje na stanowisku Asystenta w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Od roku 2009 prowadzi również zajęcia z programowania na swojej macierzystej uczelni. Jego głównym obszarem zainteresowań w aspekcie badań naukowych jest automatyzacja realizacji złożonych zadań w otwartych systemach rozproszonych, w tym systemach wielorobotowych.

Kontakt: Waldemar.Bartyna(at)ipipan.waw.pl

dr Marek Faderewski, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Instytut Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Polska — absolwent informatyki na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.  Od 2007 roku pracuje na stanowisku Asystenta w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie, gdzie w 2013 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki. Jego zainteresowania obejmują zagadnienia związane z budową wysokowydajnej i wysokodostępnej infrastruktury IT oraz serwisów internetowych.

Kontakt: faderewski(at)gmail.com

DOI: 10.14611/minib.08.02.2013.03

MINIB, 2013, Vol. 8, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 316
Pobrano: 316