Nauka, technologia i biznes – rynek czy interaktywna koordynacja

- prof. Håkan Håkansson

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat daje się zaobserwować rosnące zainteresowanie znaczeniem nauki i technologii w rozwoju biznesu oraz ich wpływu na pozycję i wyniki finansowe podmiotów gospodarczych. W dyskusji na ten temat od lat zabierają głos przedstawiciele sektora B+R oraz kadra zarządzająca reprezentująca różne gałęzie przemysłu, środowisko uniwersyteckie oraz przedstawiciele rządu. Podstawowy problem dotyczy obecnego charakteru powiązań pomiędzy technologią a biznesem, jak również ogólnych zależności pomiędzy prowadzeniem badań naukowych, rozwojem technologii oraz rozwojem gospodarczym w świetle wyników finansowych jednostek gospodarczych. Tematyka ta jest bliska autorowi ze względu na rozlegle doświadczenie jego zespołu w realizowaniu innowacyjnych badań w kontekście przemysłu.

prof. Håkan Håkansson, BI Norwegian Business School, Norwegia – profesor na Wydziale Zarządzania Międzynarodowego w Norwegian Business School w Oslo. Jest jednym z członków założycieli IMP Group. Od 1970 roku bada rynki międzynarodowe. Jest autorem niezliczonych książek i artykułów w czołowych czasopismach amerykańskich i europejskich.

DOI: 10.14611/minib.11.01.2014.05

Kontakt: hakan.hakansson(at)bi.no

MINIB, 2014, Vol. 11, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 403
Pobrano: 403