Marketing, start-upy i innowacje: ramy dla zrozumienia możliwości wykorzystania innowacji technologicznych w turystyce (na przykładzie gruzińskiego sektora turystycznego i rosyjskich start-upów)

- Dariusz Michał Trzmielak, Devi Shonia, Magdalena Skoneczna

Branża podróżnicza i turystyczna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów na świecie. W przypadku krajów takich jak Gruzja, gdzie turystyka jest priorytetową gałęzią gospodarki, jej innowacyjność ma kluczowe znaczenie dla strategii rozwoju tego sektora. Innowacyjność w turystyce nabrała szczegónego znaczenia w realiach po okresie pandemii. Niniejszy artykuł przedstawia możliwości wykorzystania innowacji technologicznych w branży turystycznej (w szczególności aplikacji i stron internetowych). Następnie przedstawiono rozważania na przykładzie Gruzji, nakreślając działania państwa mające na celu wspieranie innowacji IT w turystyce, a także pewne dotychczasowe umiarkowane sukcesy w tym zakresie. W kolejnej części artykułu przedstawiono rosyjskie start-upy z sektora turystycznego jako modele działania, które z powodzeniem można wykorzystać w gruzińskim przemyśle turystycznym.

Prof. (UL) Dariusz Trzmielak — holds PhD in management science at University of Lodz. His education was acquired at few universities: Middlesex University Business School in London, Warwick Business School, Justus -Liebig University in Giessen, Technological Educational Institution of Messolonghi. He completed director trainings (2003-2004) at the Innovation Creativity and Capital Institute at The University of Texas at Austin, where he was certified by the Institute as a knowledge and technology transfer specialist. He has published more than 100 scientific papers including 8 books (most recently Marketing New Yechnologies and R&D Products, co-authored with William Bradley Zehner (USA), 2020) and 11 monographs by himself or with editorial co-authorship.

He is the author of more than eighty articles, the author or coauthor of seven books and the chief editor of eight monographs. He received the Management Faculty University of Lodz Dean Award for publication work and his book „New Product Development with Multidimensional Analysis”. In 2013, he published the book „The Commercialization of Knowledge and Technology. Drivers and Strategies”. In 2014, he got university professor degree. Prof. (UL) Dariusz Trzmielak is Head of Marketing Research Department at Management Faculty (University of Lodz) and the President Science Affairs Representative at Polish Mather’s Memorial Hospital – Research Institute (Lodz). Chairman of the Audit Committee at Polish Business and Innovation Center Association|
Scientific interest: Management of new technologies, marketing of new technologies and R&D products, knowledge and technology transfer, cooperation of science, business support centres and entrepreneurs, intellectual property and market research of new technologies, assessment of the economic value of new technologies.

Devi Shonia — Ph.D. Associate Professor at the Faculty of Business and Social Sciences, Sukhumi State University, Tbilisi, Georgia. In 2016, within the Mobility Erasmus Program, he was a post-doctoral fellow at the Faculty of Management of the University of Lodz. Teaches training courses: „Basic of Marketing”, „Consumer Behavior”, „Strategic Marketing”. He is the author of over 20 scientific articles and two textbooks (in Georgian).

The main research area: Marketing research, analysis, modeling, and implementation of strategies of innovative products and brand development. Devi Shonia is a member of the editorial board of journals: „Business and Management” (Georgia) and „Marketing of Scientific and Research Organizations” (Poland). Also, he is a member of the Academic Council of Sukhumi State University and a member of the Expert Corps for the Quality Development of Higher Education in Georgia.

Magdalena Skoneczna — (Master of Engineering) is a PhD student at the Marketing Department at the Faculty of Management at the University of Lodz. He is a specialist in the field of obtaining European funds and project management. For several years, she is the coach the following areas: entrepreneurship, business management, EU fundraising, project management, IT issues, ECDL examiner. She is the Head of the Scientific And Research Cooperation Department at Polish Mather’s Memorial Hospital — Research Institute (Lodz, Poland).

Scientific interest: EU funds, startups, new technologies, research commercialization, cooperation of science, business support centres and entrepreneurs, intellectual property and market research of new technologies.

DOI: 10.2478/minib-2021-0011
Kontakt: Dariusz.trzmielak@uni.lodz.pl, magdalena.skoneczna2@uni.lodz.pl
MINIB, 2021, Vol. 40, Issue 2

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 40
Pobrano: 40