Marketing mobilny w budowaniu wartości dla pokolenia Y na rynku turystycznym

- dr Zbigniew Spyra, dr Olgierd Witczak


W 2017 roku najmłodsi konsumenci kwalifikowani w Polsce do grupy pokolenia Y/ millenialsi (ludzi urodzonych w okresie od 1984 do 1997 roku) skończą 20 lat. W Polsce jest to grupa ok. 9 mln osób, które są w cyklu życia charakteryzującym się wysoką dynamiką wzrostu konsumpcji produktów i usług. W życiu pokolenia Y kluczową rolę odgrywają technologie informacyjne i komunikacyjne (ang. ICT), które wpływają na podejmowanie decyzji i kształtowanie się procesu zakupowego na rynku. Obszarem wykorzystywania technologii ICT jest systematycznie rozszerzające się instrumentarium marketingu mobilnego, w szczególności w obszarze komunikacji z klientami (m.in. aplikacje mobilne, M-kupony, SMS/MMS, newsletter).

W artykule, na bazie wyników zrealizowanych badań bezpośrednich, opisane zostały zagadnienia dotyczące uwarunkowań korzystania z technologii ICT przez przedstawicieli pokolenia Y. Zaprezentowano wybrane narzędzia marketingu mobilnego wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w procesie budowania wartości produktu/usług na rynku turystycznym dla specyficznej grupy docelowej (pokolenia Y) charakteryzującej się odmiennością potrzeb i oczekiwań w porównaniu do dotychczas obsługiwanych przez przedsiębiorstwa turystyczne segmentów rynku.

dr Zbigniew Spyra, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, pracownik Katedry Badań Rynkowych i Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej”, opiekun Naukowego Koła Marketingu Meritum, organizator Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Nowe media i technologie komunikacji marketingowej”. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki komunikacji marketingowej, badań marketingowych oraz relacji w łańcuchach dostaw zarządzanych przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego. Koordynator ze strony UE w Katowicach projektów badawczych dla praktyki gospodarczej z zakresu programów standaryzacji obsługi klienta oraz kreowania marki. Autor m.in. książki „Kanały dystrybucji. Kształtowanie relacji” (Wydawnictwo CeDeWu) oraz współredaktor książki „Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej” (Wydawnictwo CeDeWu).

dr Olgierd Witczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska – naukowiec Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Relacjami Organizacji. Specjalista z dziedziny mediów i komunikacji marketingowej. Wykonawca projektów dla praktyki gospodarczej z zakresu badań rynkowych i marketingowych, kreowania marki i programów standaryzacji obsługi klienta. Szkoleniowiec i trener zespołów sprzedażowych.

DOI: 10.14611/minib.27.03.2018.04

Kontakt: zbigniew.spyra(at)ue.katowice.pl, olgierd.witczak(at)ue.katowice.pl

MINIB, 2018, Vol. 27, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 104
Pobrano: 104