Korzyści relacyjne i jakość relacji – w kierunku zrozumienia powiązań nauki i biznesu

- dr Małgorzata Grzegorczyk

Malgorzata GrzegorczykCelem artykułu jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób marketing relacji, w szczególności koncepcja korzyści relacyjnych oraz jakości relacji może wpływać na transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Celem jest  także wskazanie istotnych przyszłych kierunków badań w tym zakresie. Integracja teorii marketingu relacji i transferu technologii może stworzyć nowe ramy dla pełniejszego zrozumienia powiązań pomiędzy nauką a biznesem. Badania w tym zakresie mogą także przyczynić się do poszerzenia i rozwoju teorii marketingu relacji, która do tej pory ograniczała się do analizy relacji w ramach jednego sektora. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że powiązania o wysokim relacyjnym zaangażowaniu są powszechne, uznawane zarówno przez środowisko akademickie jak i biznesowe za cenne oraz odgrywają ważną rolę w stymulowaniu innowacji. Jakość  relacji oraz korzyści relacyjne mogą odgrywać istotną rolę w budowaniu długoterminowych powiązań pomiędzy uczelniami i przemysłem. Integracja teorii behawioralnych z teorią transferu technologii może przyczynić się do lepszego zrozumienia zachowania poszczególnych uczestników transferu na poziomie indywidualnym.

dr Małgorzata Grzegorczyk, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Polska – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego, stypendysta Fundacji Fulbrighta. Specjalizuje się w tematyce zarządzania relacjami z klientami oraz marketingu innowacji. Współpracuje z Centrum Transferu Technologii UŁ oraz Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii UŁ w zakresie programów edukacyjnych i doradczych dotyczących komercjalizacji oraz oceny potencjału rynkowego innowacji. Kierownik Podyplomowych Studiów Master of Science in Science and Technology Commercialization na licencji University of Texas, USA. Posiada 15 letnie doświadczenie jako trener, wykładowca i konsultant w tym m.in. trener CIM, wykładowca programów menedżerskich oraz projektów przeznaczonych dla działalności typu spin-off spin-out w obszarze marketingu innowacji. Współpraca w zakresie szkoleń: Questus, Accenture, PARP, Łódzka Izba Handlowo-Przemysłowa, CTT UŁ, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, INBIT, Chili Event i inne. Prowadziła szkolenia i brała udział w projektach doradczych m.in. dla Redan, Multibank, Wólczanka, Przyguccy, European Enterprise Network, Technopark Gliwice, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Bełchatowsko-Kleszczowski Park Technologiczny, Politechnika Koszalińska, Politechnika Białostocka, Akademia Muzyczna w Łodzi, CTT UŁ, CIAT UŁ. Ekspert Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych „Proakademia” oraz UŁ i innych uczelni w zakresie komercjalizacji wyników badań. Ekspert w Programie Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej w Łodzi. Uczestnik międzynarodowych projektów poświęconych tematyce rozwoju innowacyjności (Making Knowledge Work, European Collaborative and Open Regional Innovation Strategies – EURIS, Scouting). W swojej pracy dydaktycznej, szkoleniowej i doradczej wykorzystuje także umiejętności z zakresu tutoringu oraz coachingu. Ukończyła Szkołę Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense oraz I stopień szkolenia coachingu według standardów IFC. Członek Polskiego Towarzystwa Marketingowego oraz Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

DOI: 10.14611/minib.20.03.2016.01
Kontakt: mgrzegorczyk(at)uni.lodz.pl
MINIB, 2016, Vol. 20, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 439
Pobrano: 439