Kontekst kulturowy w komunikacji marketingowej na rynkach międzynarodowych

- mgr Dominika Hirsch

Celem tego artykułu jest pokazanie, w jaki sposób czynniki kulturowe mogą determinować decyzje w marketingu międzynarodowym. Szczególna uwaga poświęcona zostanie decyzjom związanym z komunikacją marketingową, czyli temu w jaki sposób czynniki kulturowe wpływają na nasze preferencje odnośnie stylu komunikacji i jakie dwa podstawowe style są wyróżniane w obrębie komunikacji międzykulturowej. Na podstawie konkretnych przykładów zostanie z jednej strony wykazane, w jaki sposób style te są widoczne w różnych formach przekazów marketingowych pochodzących z różnych krajów. Z drugiej zaś strony zostanie także przedstawione, w jaki sposób przekazy te odzwierciedlają (bardzo często nieświadomie) kulturę i system wartości organizacji lub miejsca, z którego ona pochodzi. Przed przystąpieniem do omówienia wspomnianych zagadnień zostaną zaprezentowane podstawowe założenia marketingu kulturowego, jak również pojęcie kultury, jej modeli oraz wymiarów. Połączenie tematu kompetencji międzykulturowej i marketingu jest niezwykle istotne. Kompetencja międzykulturowa jest uznawana za jedną z kluczowych umiejętności osób, zespołów i organizacji pracujących międzynarodowo, zaś jej rozwój pozwala na wywieranie wpływu także poza granicami własnego kraju, co jest z kolei również uznane za jedną z najważniejszych kompetencji międzynarodowych.

mgr Dominika Hirsch (DominikaHirsch International, Hiszpania) – jest adwokatem i trenerem biznesu zajmującym się rozwojem kompetencji niezbędnych do efektywnego działania w dynamicznie zmieniającym się środowisku międzynarodowym. Od 2007r. prowadzi firmę DominikaHirsch International z siedzibą w Barcelonie, która zajmuje się internacjonalizacją firm i organizacji. Jest certyfikowanym trenerem Richard Lewis Communications oraz członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Barcelonie. Autorka wielu publikacji o tematyce prawniczej i międzykulturowej związanych z działalnością międzynarodową.

DOI: 10.14611/minib.12.02.2014.03

Kontakt: dhirsch(at)dhirsch.com 

MINIB, 2014, Vol. 12, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

 

Czytaj on-line →
Downloads: 529
Pobrano: 529