Kontakt

Adres redakcji

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
e-mail: minib@ilot.edu.pl
Sekretarz redakcji – tel.: +48 22 846 00 11 wew. 551
Redaktor merytoryczny –  tel.: +48 22 846 00 11 wew. 547
Redaktor wydania online –  tel.: +48 22 846 00 11 wew. 542
www.minib.pl

 

Wydawca

Instytutu Lotnictwa
Wydawnictwa Naukowe
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
e-mail: wydawnictwa@ilot.edu.pl
tel.: +48 22 846 00 11 wew. 391
www.ilot.edu.pl

Czasopismo zostało wpisane do sądowego rejestru dzienników i czasopism pod pozycją PR 18803.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Komunikat z dn. 23 grudnia 2015) za artykuły naukowe publikowane na łamach czasopisma przyznawane jest 9 pkt. do dorobku naukowego.