Koncepcja zarządzania relacjami ze studentami przez szkoły wyższe

- dr hab. Anna Drapińska

W artykule zaprezentowana została nowa koncepcja działań marketingowych w szkolnictwie wyższym, jaką jest zarządzanie relacjami. Przedstawiono uzasadnienie zastosowania proponowanej koncepcji, wynikające ze specyficznych cech usługi edukacyjnej. Zdefiniowano zarówno pojęcie relacji, jak i zarządzania nimi w szkolnictwie wyższym. Wskazane zostały najważniejsze relacje, które szkoła wyższa powinna budować w swoim otoczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem studentów jako najważniejszych klientów uczelni. W dalszej części przybliżono pojęcie lojalności, będącej celem budowania długotrwałych relacji ze studentami, która w szkolnictwie wymaga odmiennego podejścia, niż w innych organizacjach. Następnie zaproponowano i omówiono model zarządzania relacjami ze studentami, zawierający trzy podstawowe fazy procesu świadczenia usługi edukacyjnej: przedsprzedażową, sprzedażową i posprzedażową. Prezentowany model może stać się zarówno podstawą dalszych badań teoretycznych w tym temacie, jak i znaleźć zastosowanie praktyczne.

dr hab. Anna Drapińska – jest adiunktem na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Specjalizuje się w tematyce marketingu usług, w tym szczególnie marketingu usług profesjonalnych. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych na ten temat. W 2011 roku (nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN) ukazała się jej książka na temat zarządzania relacjami w szkolnictwie wyższym (Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, PWN Warszawa, 2011).

Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012

 

Czytaj on-line →
Downloads: 971
Pobrano: 971