Kampania e-marketingowa szkoły wyższej. Studium przypadku.

- dr hab. Beata Tarczydło, mgr Joanna Miłoń

Przedmiotem opracowania jest kampania e-marketingowa na rzecz szkoły wyższej w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Wychodząc od definicji e-marketingu, instrumentarium jego działań omówione zostaną etapy wdrażania kampanii e-marketingowych dedykowanych podmiotom z branży edukacyjnej. Metodyka badań na potrzeby artykułu objęła studia literaturowe, metaanalizę dostępnych źródeł internetowych oraz jakościowe badania własne autorek z zastosowaniem metod ukrytego klienta i studium przypadku. Obiektem badań jest prywatna szkoła wyższa, a przedmiotem badań prowadzone dla niej działania e-marketingowe, w tym zidentyfikowane kampanie. Zamierzeniem autorek jest przybliżenie kampanii e-marketingowej na rzecz szkoły wyższej w teorii i w praktyce. Celem artykułu jest wypracowanie zaleceń oraz rekomendacji dla marketerów zainteresowanych skutecznymi działaniami marketingowymi w sieci na rzecz analizowanych podmiotów.

dr hab. Beata Tarczydło, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania, Kraków, Polska – pracownik naukowo-dydaktyczny, kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem. Specjalizuje się w zarządzaniu i marketingu, szczególnie interesuje się zarządzaniem marką i budowaniem jej niepowtarzalnego wizerunku. Kierownik projektu badawczego „Trendy we współczesnych działaniach marketingowych”. Autorka ponad stu publikacji naukowych. Aktywnie uczestniczy w transferze wiedzy z nauki do praktyki.

mgr Joanna Miłoń, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania, Kraków, Polska – doktorantka WZ AGH w Krakowie, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. Pedagog z kilkunastoletnim doświadczeniem. Praktyk w organizacji eventów szkolnych. Zainteresowania badawcze ukierunkowane na e-marketing oraz event marketing placówek edukacyjnych.

DOI: 10.2478/minib-2019-0008
Kontakt: BEATA.TARCZYDLO(at)poczta.fm, joannaprzystal(at)op.pl
MINIB, 2019, Vol. 31, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 489
Pobrano: 489