Interfejs marketingu i sprzedaży a konkurencyjność organizacyjna

- prof. George J. Avlonitis, dr Konstantinos Lionakis

Niniejsza praca poświęcona jest efektywności interfejsów marketing-sprzedaż w firmach B2B. W związku z tym, że zasób wiedzy w tym zakresie jest ograniczony, istnieje duża potrzeba zbadania konkretnych aspektów konfiguracji marketing-sprzedaż w takich firmach. Celem niniejszej pracy jest rozszerzenie istniejącej wiedzy dotyczącej interfejsów marketing-sprzedaż w firmach B2B, celu identyfikacji efektywności każdej konfiguracji. W oparciu o dane ilościowe zebrane od menedżerów marketingu lub sprzedaży z 98 firm B2B, to badanie rozpoznaje najbardziej efektywny interfejs marketing-sprzedaż, od względem sprawnej współpracy i udoskonalonej wydajności. W pracy omówione są także implikacje badania.

prof. George J. Avlonitis (Uniwersytet Ekonomii i Biznesu w Atenach, Grecja) jest wykładowcą na Wydziale Marketingu i Komunikacji oraz wicprzwodniczącym Rady Akademickiej Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu w Atenach (AUEB). Jest także dyrektorem Laboratorium Marketingu (The Athens Laboratory for Research in Marketing – A.LA.R.M.) oraz koordynatorem naukowym programu studiów podyplomowych „Marketing i komunikacja” dla kierownictwa tego wydziału. W latach 2008–2010 pełnił on stanowisko prezesa Europejskiej Akademii Marketingu (EMAC) oraz był jej wiceprezesem w latach 1990–1993, a także przewodniczącym Global Sales Science Institute (GSSI) w latach 2010–2012. Prof. George J. Avlonitis prezentował prace w USA, Kanadzie, Australii, Azji i Europie oraz opublikował ponad 180 artykułów w materiałach z międzynarodowych konferencji i w najbardziej prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych poświęconych marketingowi, w tym w Journal of Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science, International Journal of Research in Marketing, Journal of Product Innovation Management, itd. Zasiada w radach naukowych sześciu międzynarodowych periodyków i kilkukrotnie otrzymywał nagrody za najlepsze publikacje. Dorobek naukowy prof. George’a J. Avlonitisa cieszy się międzynarodowym uznaniem, o czym świadczy fakt, że był on cytowany w ponad 3000 artykułów naukowych publikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach poświęconych marketingowi.

dr Konstantinos Lionakis ( New York College Athens, Greece) uzyskał tytuł magistra, a następnie doktora w dziedzinie marketingu i komunikacji na Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu w Atenach, a także dyplom licencjata na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Egejskiego. Jest autorem kilku artykułów w czasopismach akademickich i referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych. Obecnie wykłada zarządzanie sprzedażą w programie MBA Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu w Atenach, zarządzanie marketingowe w programie MBA Uniwersytetu Rolniczego w Atenach oraz przedmioty związane z marketingiem w ramach programów MBA w New York College Athens (NYC) i International College of Business Studies (ICBS). Jest pracownikiem naukowym Ateńskiego Laboratorium Badań nad Marketingiem (A.LA.R.M.) przy Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu w Atenach, a jednocześnie dyrektorem generalnym szkoły doskonalenia zawodowego dla wykładowców „diatrivi”, którą założył w 2011 roku.

DOI: 10.14611/minib.15.01.2015.10

Kontakt: avlon(at)aueb.gr, Lionakis(at)aueb.gr

MINIB, 2015, Vol. 15, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 338
Pobrano: 338