Instytuty badawcze a centra naukowo-przemysłowe w kontekście innowacyjnej gospodarki – w świetle doświadczeń Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

- prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Trenczek, dr inż. Piotr Wojtas, mgr inż. Jerzy Keller

W artykule przypomniano najważniejsze zadania głównych pionów nauki w Polsce, tj. wyższych uczelni, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów badawczych. Na przykładzie Instytutu EMAG pokazano zmiany dostosowujące jego rolę i zadania do uwarunkowań rynkowych. W telegraficznym skrócie przedstawiono genezę EMAG-u i jego 37-letnią historię – początkowo jako jednostki badawczo-rozwojowej, ostatnio jako instytutu badawczego. Omówiono zmiany w podejściu do działań statutowych oraz działalności rynkowej, w aspekcie ustawy o instytutach badawczych oraz tendencji zmian w ocenie jednostek naukowych. Opisano też istniejące uwarunkowania prawne dla partnerstwa prywatno-publicznego w kontekście ustawy o instytutach badawczych. Na koniec przytoczono przykłady dokonań i osiągnięć Instytutu EMAG.

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Trenczek – zastępca Dyrektora Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG ds. naukowych. Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej oraz Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej. Doktor nauk technicznych (AGH), doktor habilitowany nauk technicznych (Politechnika Śląska), specjalność: aerologia górnicza. Członek: Komisji Górniczej PAN Oddział w Katowicach, Sekcji Aerologii Górniczej Komisji Górnictwa PAN, Sekcji Aerologii Górniczej przy Komisji Górniczej Oddziału PAN w Katowicach, Sekcji Mechatroniki i Energoelektryki w Górnictwie przy Komisji Górniczej PAN Oddział w Katowicach.

dr inż. Piotr Wojtas – dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Absolwent Wydziału Radiotechnicznego Politechniki Odesskiej, stopień doktora uzyskał na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Ma 30-letni staż w pracy naukowo-badawczej (specjalizuje się w dziedzinie łączności górniczej). Posiada stopień generalnego dyrektora górniczego II stopnia. Członek Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Redaktor naczelny miesięcznika „MiAG”. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym (2000 r.) i Złotym Krzyżem Zasługi (2005 r.). W 2008 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Wynalazczości nadanym przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii.

mgr inż. Jerzy Keller – zastępca Dyrektora Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Absolwent Politechniki Śląskiej (1979 r.) oraz studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2006 r.) z zakresu doboru urządzeń w górniczych kompleksach wydobywczych. Swoją 30-letnią karierę zawodową realizował w kilku krajowych zakładach produkujących maszyny i urządzenia górnicze dla odbiorców między innymi z Polski, Rosji, Chin, Australii, Białorusi i Ukrainy. Zna warunki górnicze panujące w tych krajach oraz oczekiwania potencjalnych odbiorców w zakresie usprzętowienia, automatyzacji i poprawy bezpieczeństwa procesów wydobywczych. Dyrektor górniczy III stopnia.

Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201

Czytaj on-line →
Downloads: 275
Pobrano: 275