Instrumenty zarządzania przyszłością

- Nataliya Yudina

Badania wykazały, że koncepcja zrównoważonego rozwoju nie opierała się na uzasadnionych nadziejach, ponieważ poprzedni kryzys światowej gospodarki wystąpił równocześnie w prawie wszystkich krajach świata. Innowacyjne podejście do zarządzania przyszłością i kształtowania nowej koncepcji rozwoju ludzkości jest dziś bardzo ważne. Stawia się hipotezę, że w przyszłości kulturowy instrument zarządzania działalnością człowieka będzie musiał stać się trzecim składnikiem nowej korekty ideologii ludzkości — w powiązaniu z rynkiem i hierarchią. Podkreśla się znaczenie uczenia się historii ludzkości. Wskazuje się jednak również trudności, z jakimi borykają się ludzie w szczegółowym poznawaniu Big Data informacji historycznych. Proponuje się nowe podejście do procesu uczenia się historii w szkołach wyższych, a mianowicie: uczenie się informacji historycznych w odwrotnym porządku chronologicznym od historii współczesnej do starej historii starożytnej, od historii specjalnej do ogólnej, od uczenia się historii kraju ojczystego do uczenia się historii wszystkich krajów na świecie. Podkreśla się w nim, że w warunkach chaosu informacyjnego każdy może stać się autorem (lub kilkoma autorami) globalnej kultury przyszłości jako głównego zagrożenia dla ludzkości.

Nataliya Vnukova, Doctor of Economics, Professor, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine — Professor of the Department of Banking and Financial Services, Honored Economist of Ukraine. Her research interests include problems of competence approach to training, innovative approaches to entrepreneurship, financial monitoring, marketing of financial services.

Svitlana Achkasova, PhD, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, UkraineCandidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Banking and Financial Services. Her research interests include problems of competence approach, quality assurance of higher education.

Maryna Us, PhD, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine — Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Marketing. Her research interests include problems of educational services marketing, social entrepreneurship and enterprise partnerships, international marketing.

Vasiliy Pyvovarov, PhD, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine — Candidate of Philology, Associate Professor of the Department of Cultural Studies. His research interests include problems of training of specialists according to the competence approach, language of law, modern issues of linguistics, development of universities.

DOI: 10.2478/minib-2020-0027
Kontakt: Nataly.Yudina@meta.ua
MINIB, 2020, Vol. 38, Issue 4

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 63
Pobrano: 63