Innowacje marketingowe jako źródło przewagi konkurencyjnej uczelni wyższych

- dr hab. Zygmunt Waśkowski prof. nadzw. UEP, dr Anna Jasiulewicz

Zagadnienie innowacji i innowacyjności w sektorze szkolnictwa wyższego nabiera coraz większego znaczenia. Uczelnie starając się umocnić na rynku edukacyjnym, przyjmują postawę typu outside-inside, aby dostosowywać się do nowych uwarunkowań, w jakich przychodzi im funkcjonować.

W artykule poddano dyskusji celowość i możliwości wdrażania postawy proinnowacyjnej przez polskie uczelnie wyższe. Wychodząc od przeglądu dorobku literaturowego w zakresie innowacyjności, zaprezentowano determinanty wymuszające na jednostkach naukowych skierowanie się ku innowacjom oraz wskazano na wiążące się z tym zagadnienia natury organizacyjnej i menedżerskiej. Całość została podsumowana przykładami innowacji marketingowych, które zostały wdrożone w wybranych polskich uczelniach.

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska (Katedra Strategii Marketingowych). Autor około 100 publikacji z zakresu marketingu relacji, marketingu strategicznego, zarządzania i marketingu w sporcie. Pomysłodawca i koordynator wielu badań poświęconych zarządzaniu relacjami na rynku B2B, budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, orientacji marketingowej w organizacjach sportowych, marketingowemu zarządzaniu produktami sportowymi. Współzałożyciel i Członek Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.

dr Anna Jasiulewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska (Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu). Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, specjalizująca się w zagadnieniach dotyczących innowacyjności marketingowej przedsiębiorstw oraz innowacyjności konsumentów i zachowań konsumentów na rynku.

DOI: 10.14611/minib.18.04.2015.04

Kontakt: z.waskowski(at)ue.poznan.pl, annajasiulewicz(at)gmail.com

MINIB, 2015, Vol. 18, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 319
Pobrano: 319