Finansowanie marketingu w funduszach europejskich

- mgr Jaromir Matulewicz

Celem artykułu jest przedstawienie na wybranych przykładach możliwości finansowania działań marketingowych instytucji naukowych i badawczych ze środków w programach europejskich. W 2013 r. kończy się bieżący okres programowania w funduszach europejskich (2007-2013) i powinny już być znane wielkości środków i kierunki finansowania na lata 2014-2020. Warto przyjrzeć się możliwościom, jakie dla działań marketingowych instytucji naukowych stwarzały dotychczas fundusze europejskie oraz zapoznać się ze statystykami udziału polskich instytucji: liczbą projektów i wysokością dofinansowania. Każda instytucja naukowa powinna zrobić własny „rachunek sumienia” i odpowiedzieć na pytania: jakie były kierunki własnej aktywności, ile aplikacji złożono i jakie dofinansowanie pozyskano?

mgr Jaromir Matulewicz – od prawie 20 lat zajmuje się marketingiem i zarządzaniem relacjami z klientami, kieruje Działem Zarządzania, Marketingu i Współpracy z Zagranicą w Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie. Doświadczenie zdobywał m.in. w firmach teleinformatycznych, poligraficzno-wydawniczych i jednostkach naukowych. Kierował organizacją wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów, warsztatów i kongresów o charakterze zarówno komercyjnym, jak i naukowym. Jest członkiem Śląskiego Towarzystwa Marketingowego.

Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012

Czytaj on-line →
Downloads: 381
Pobrano: 381