Employer branding na tle koncepcji marketingu relacji

- mgr Magdalena Maruszczak

Marketing jest dynamiczną dyscypliną naukową, którego jedną z koncepcji jest marketing relacji. Koncepcja formułuje nowe standardowy współpracy zakładając, iż sukces rynkowy przedsiębiorstw kształtują długoterminowe relacje rynkowe a rzeczywistymi zasobami przedsiębiorstwa są jego partnerskie relacje z otoczeniem. Employer branding rozumiany jako zespół działań firmy, których celem jest budowanie jej wizerunku na rynku jako „pracodawcy z wyboru” czerpie teoretyczną podstawę z koncepcji marketingu relacji.

mgr Magdalena Maruszczak, Szkoła Główna Handlowa, Polska — doktorantka Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektorem Marketingu i Komunikacji w firmie doradczej KPMG. Zainteresowania naukowe i badawcze skupiają się wokół zagadnień związanych z budowaniem, zarządzaniem i świadomością marką, zarządzaniem kapitałem ludzkim, metodami mierzenia efektywności działań marketingowych oraz zagadnieniami związanymi z teorią marketingu relacji.

DOI: 10.14611/minib.11.01.2014.02

Kontakt: mmaruszczak(at)kpmg.pl

MINIB, 2014, Vol. 11, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 495
Pobrano: 495