Dywersyfikacja stylów zakupowych klientów w kontekście zmian w tygodniowym rozkładzie pracy placówek handlu detalicznego

- dr Piotr Cyrek

W artykule zaprezentowano wyniki trzech edycji własnych badań preferencji klientów placówek handlowych dotyczących dni tygodnia, kiedy realizują oni główne zakupy produktów ogólnospożywczych oraz przemysłowych. Zagadnienie to nabrało znaczenia w kontekście wprowadzenia 10 stycznia 2018 r. Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Dotychczasowe style zakupowe klientów wyrażone tygodniowym rozkładem zakupów musiały ulec zmianie. Celem artykułu jest identyfikacja zwyczajów konsumenckich w zakresie tygodniowego rozkładu zakupów i ich zmian w okresie przed wprowadzeniem ustawy i po jej wprowadzeniu. Wnioskowanie oparto na wynikach wywiadów bezpośrednich przeprowadzonych w 2014, 2016 i 2018 roku wśród konsumentów w województwie podkarpackim. Analiza opisowa otrzymanych wyników została uzupełniona wykorzystaniem statystycznego testu chi kwadrat. Przeprowadzone badania wskazują, że w przypadku produktów zarówno żywnościowych, jak i przemysłowych ustawa faktycznie ograniczyła odsetek klientów realizujących niedzielne zakupy. W przypadku produktów ogólnospożywczych przenieśli oni swoją aktywność zakupową na poniedziałek i wtorek kolejnego tygodnia, uzupełniając ewentualne braki. Nie odnotowano natomiast wzrostu odsetka osób, które realizowałyby zakupy żywności na zapas w piątek czy sobotę poprzedzające niedzielę niehandlową. Przeciwnie, w przypadku produktów przemysłowych ograniczenie zakupów w niedziele skutkowało ich zwiększeniem głównie w sobotę, choć wzrosty odnotowano także w poniedziałek, wtorek i środę. Różnice w tygodniowych rozkładach zakupów zaobserwowane między kolejnymi edycjami badania okazały się przy tym bardziej istotne niż te odnotowane w poszczególnych grupach klasyfikacji respondentów wykorzystywanych w opracowaniu.

Dr Piotr Cyrek, Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Finansów, Polska — od 2001 r. pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego. Doktor nauk ekonomicznych. Badania naukowe koncentruje na zachowaniach konsumenckich związanych z decyzjami zakupowymi na rynku FMCG.

Jednocześnie dotyczą one kwestii efektywności strategii organizacji działań przedsiębiorstw handlu detalicznego.

DOI: 10.2478/minib-2020-0016
Kontakt: piotrcyr@univ.rzeszow.pl
MINIB, 2020, Vol. 36, Issue 2

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 75
Pobrano: 75