Czy wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości doprowadzi do rewolucji w komunikacji marketingowej?

- mgr Anna Szymczak

Współczesny konsument stanowi wyzwanie dla specjalistów od marketingu. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że tylko odpowiednio skonstruowany przekaz marketingowy, wykorzystujący nowe technologie będzie kluczowym elementem efektywnej komunikacji marketingowej. Na rynku widoczne jest zwiększające się zainteresowanie wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Celem pracy jest analiza możliwości wykorzystania innowacyjnych narzędzi, opartych na rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej w komunikacji marketingowej. Podstawę źródłową opracowania stanowi dostępna literatura przedmiotu, źródła wtórne, własne analizy i badanie oraz studia realizowane przez zagraniczne instytuty badawcze.

W pracy zaprezentowano wyniki badań autorskich wykonanych w 2018 r. metodą CAPI, a także przeprowadzono audyt własny działań marketingowych przy wykorzystaniu VR i AR w oparciu o model SERVQUAL. Wyniki badania wskazują na ograniczone wykorzystanie VR i AR. Należy również podkreślić, że wyniki te nie są reprezentatywne, ale wskazują na zależność, którą warto zbadać na większej grupie badawczej.

mgr Anna Szymczak, Uniwersytet Łódzki, Polska – doktorantka w Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od dzieciństwa fascynuje się lotnictwem cywilnym. Swoje zainteresowania łączy z pracą naukową oraz zawodową. Prowadzi zajęcia z Podstaw Marketingu. Nagrodzona wyróżnieniem za działalność na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka Podyplomowych Studiów – Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego w Szkole Głównej Handlowej. Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
ORCID: 0000-0003-1882-8853

DOI: 10.2478/minib-2019-0039
Kontakt: annakatarzyna.szymczak(at)gmail.com
MINIB, 2019, Vol. 33, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 280
Pobrano: 280