Budowanie wizerunku w sieci – możliwości i zagrożenia

- dr Dariusz Tworzydło, dr Zbigniew Chmielewski, Hubert Ochmański

Artykuł omawia kwestie związane z procesem komunikowania poprzez Internet w procesie budowania wizerunku organizacji. Autorzy zwracają uwagę na to, jakie działania poprzedzające oraz decyzje strategiczne należy podjąć aby długofalowa komunikacja z internautami mogła prowadzić do uzyskania oczekiwanych efektów. Wskazują również na możliwości i sposoby wykorzystania dostępnych narzędzi, a także na bazie case study, pokazują przykłady udanych działań wizerunkowych. Kiedy 1 stycznia 1983 roku zdecydowano o połączeniu, jakie następnie się dokonało, pomiędzy ARPAnet a CSNET1, co uważa się za początek Internetu, raczej nikt nie zdawał sobie sprawy, że od tego właśnie momentu, już nic nie będzie takie jak dawniej. Tymczasem w ciągu dwóch kolejnych dekad, idea połączeń pomiędzy komputerami objęła bez mała wszystkie dziedziny aktywności ludzi. Jako nowa technologia komunikowania, z czasem dostępna niemal dla każdego, sieć stała się naturalnym środowiskiem dialogu, wymiany informacji, a zatem również kreowania opinii. Współcześnie każdy podmiot, który aktywnie funkcjonuje w przestrzeni publicznej, firma, instytucja, osoba, musi rozważać swój sposób obecności w sieci (w mniejszym lub większym zakresie), a to już oznacza, chcemy tego czy nie, że jej wizerunek jest współtworzony przez Internet.

dr Dariusz Tworzydło – prezes Zarządu EXACTO sp. z o.o. Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2008-2012 członek Rady Etyki Public Relations. W latach 2009-2011 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracownik Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor ponad 200 publikacji naukowych i opracowań badawczych. Ekspert, doradca zarządów firm oraz członek rad nadzorczych. Współautor wielu strategii i ekspertyz.

dr Zbigniew Chmielewski – wiceprezes agencji public relations Exacto, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 roku, autor i współautor licznych projektów tożsamości i kampanii wizerunkowych firm, instytucji, jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu badań i publikacji naukowych z zakresu komunikowania i wizerunku. Członek Rady Etyki Public Relations.

Hubert Ochmański – kierownik działu badań i nowych technologii w agencji public relations Exacto. Odpowiedzialny za koordynację i realizację projektów badawczych. Uczestniczy w pracach związanych z opracowywaniem dokumentów strategicznych. Wcześniej związany z tygodnikami: Życie Podkarpackie i Gazeta Jarosławska, w których pełnił funkcję dziennikarza etatowego. Pracował jako korespondent miejski dla Polskiego Radia Rzeszów. Prowadził warsztaty dziennikarskie dla adeptów tego zawodu. Studiował na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w WSIiZ w Rzeszowie.

Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012

Czytaj on-line →
Downloads: 1028
Pobrano: 1028