Budowa tożsamości wizualnej jednostek naukowych i badawczych oraz rola wizualizacji we współpracy z biznesem

- dr inż. Alfreda Kamińska

Potrzeba komercjalizacji badań naukowych rodzi konieczność zmiany orientacji jednostek naukowo-badawczych na orientację marketingową, przejawiającą się m.in. prowadzeniem badań w zakresie poznania potrzeb klientów oraz budowaniem lepszej komunikacji z odbiorcami. Ważnym elementem komunikacji marketingowej jednostki jest system identyfikacji wizualnej w oparciu o który odbiorcy budują swoją opinię i wyobrażenie o niej.

Celem artykułu jest próba określenia kluczowych zasad projektowania identyfikacji wizualnej instytucji naukowych i badawczych oraz przedstawienie roli wizualizacji w ich współpracy z biznesem.

W artykule poddano analizie pojęcia wizerunku, tożsamości, tożsamości wizualnej, identyfikacji firmy oraz identyfikacji wizualnej. Zaprezentowano znaczenie wizualizacji w funkcjonowaniu jednostek naukowych i badawczych, elementy systemu identyfikacji wizualnej oraz zasady projektowania identyfikacji wizualnej instytucji naukowych i badawczych. Przeprowadzono analizę wybranych jednostek naukowo-badawczych w odniesieniu do wizualizacji.

dr inż. Alfreda Kamińska (Wyższa Szkoła Menedżerska, Polska) – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem, marketing firm usługowych. Aktualnie adiunkt w Katedrze Marketingu, Przedsiębiorczości i Kapitału Intelektualnego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Przez wiele lat pełniła funkcje dyrektora marketingu i sprzedaży w znanych firmach; brała udział we wprowadzaniu na polski rynek czołowych międzynarodowych marek z branży spożywczej i kosmetycznej. W latach 2007-2014 prodziekan, a następnie dziekan Wydziału Menedżerskiego WSM w Warszawie. Autorka m.in. badań dotyczących sytuacji zawodowej absolwentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej, znaczenia szkoły w realizacji planów zawodowych studentów oraz wpływu regionalnych uwarunkowań na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu marketingu i zarządzania oraz monografii „Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”, współautorka skryptów dla studentów („Marketing w handlu”, „Marketing. Problemy podstawowe.”).

DOI: 10.14611/minib.14.04.2014.06

Kontakt:alfreda.kaminska(at)gmail.com

MINIB, 2014, Vol. 14, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

 

Czytaj on-line →
Downloads: 314
Pobrano: 314