Budowa platformy współpracy badawczo-naukowej w warunkach uświadomionej asymetrii potencjału

- dr hab. inż. Witold Wiśniowski prof. nadzw. ILot

Narastająca złożoność otoczenia wynikająca zarówno z procesów globalizacyjnych w gospodarce światowej, jak i rozwojowych w Polsce stała się wyzwaniem strategicznym dla Instytutu Lotnictwa. Duże dysproporcje potencjału Polski w stosunku do Niemiec, Stanów Zjednoczonych, czy Chin (szczególnie w wymiarze ekonomicznym i przyjętego modelu finansowania badań naukowych) oraz niska pozycja uczelni krajowych na naukowej mapie świata powodują konieczność tworzenia modelu zarządzania Instytutem Lotnictwa w oparciu o internacjonalizację badań oraz o współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi (Ohio State University – OSU) i technologicznymi (General Electric – GE). Doświadczenia Instytutu Lotnictwa dowodzą, że podstawą konkurencyjności międzynarodowej instytutów badawczych powinna być dobrze wykształcona kadra naukowa, nowoczesna infrastruktura badawcza oraz kompetencje kooperacji. Dowodem jest szesnastoletni alians strategiczny (partnerstwo publiczno-prywatne) Instytutu z GE, współpraca z OSU oraz działania w ramach europejskich konsorcjów badawczych. Nowatorski wymiar współpracy naukowej z OSU (formuła 2+2, staże badawcze, komisja ds. prognozowania nowych kierunków badań naukowych) oraz innymi partnerami zagranicznymi pozwala Instytutowi Lotnictwa osiągać sukcesy konkurencyjne o charakterze międzynarodowym.

dr hab. inż. Witold Wiśniowski, prof. ILot, Instytut Lotnictwa, Polska – Od roku 1993 dyrektor Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Całą swoją karierę zawodową związał z lotnictwem. Pierwsze 20 lat pracy poświęcił badaniom drgań samolotów. W roku 1998 ogłosił nową strategię zawartą w haśle: „świadczenie usług na światowym rynku badań naukowych”. Nieprzerwanie prowadzi działalność naukową w zakresie dynamiki i optymalizacji konstrukcji lotniczych. Jest autorem wielu publikacji naukowych, patentów oraz promotorem kilku przewodów doktorskich. Od 2002 roku corocznie organizuje w Polsce i USA Polsko-Amerykańską Konferencję Nauki i Technologii, uczestniczy w pracach zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Lotniczych Ośrodków Badawczych EREA, jest aktywnym działaczem SIMP, Rady Głównej Instytutów badawczych oraz Komitetów PAN.

DOI: 10.14611/minib.22.12.2016.01

Kontakt:witold.wisniowski(at)ilot.edu.pl

MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 227
Pobrano: 227