Badanie wartości społecznej przedsiębiorczości postrzeganej jako siła napędowa społecznej innowacji w sektorze prywatnym

- mgr Oana-Maria Fotea


Przegląd literatury dostępnej w internecie odsyła do znaczącej liczby istotnych przykładów Społecznej Przedsiębiorczości. Podstawowe opracowania rzucają światło na niektóre idee, biorąc pod uwagę role indywidualnej kreatywności oraz, między innymi sieci społecznościowych, wszystko umiejscowione w kontekście stawania się przedsiębiorcą. Przykłady są powiązane z przeżyciem najważniejszych, kluczowych pierwszych lat, oczywiście, w obszarach miejskich i wiejskich. W obecnych czasach kreatywność ma wielki wpływ na start-upy w obszarach miejskich. To jest miejsce gdzie środowisko jest nawet bardziej pomocne i konkurencyjne. Ta zasada nie stosuje się w obszarach wiejskich. Wiadomo, że kreatywność nie zwiększa szansy odniesienia sukcesu, ale wiemy, że celem sieci społecznościowych w obszarach wiejskich jest stworzenie silniejszych więzów i zwiększenie liczby wspierających instytucji. Naukowcy piszą o tak zwanych “narodzinach społecznej przedsiębiorczości”; ten termin przywołuje potrzeby, jak też możliwości i postrzegane konieczności. Obecne teorie wpasowujące się w badanie przedsiębiorczości, skłaniają się ku zajmowaniu się potencjałem przedsiębiorczych działań do odkrywania, rozpoznawania i wykorzystywania wszystkich dostępnych możliwości. Są nawet głosy twierdzące, że społeczne przedsięwzięcia dają odpowiedź na potrzeby w społeczeństwie. Jednakże przeprowadzone badania pokazały istotność pojęcia “postrzeganych potrzeb” i mobilizacji kapitału ludzkiego; także kapitał społeczny ma wielki wpływ w środowisku przemysłowym na osiąganie wysokiego poziomu rezultatów w przypadku przedsiębiorczych działań. Przedsiębiorczość, w jej podstawowym znaczeniu, jest dobrze znana jako kluczowa siła napędzająca całe firmy, jak też wzrost gospodarczy licznych krajów. W związku z tym, kwestia promowania przedsiębiorczości stała się kluczowym tematem dyskusji naukowców, uczonych i praktyków biznesu. Każda dziedzina nauki niesie ze sobą jakąś obietnicę, lub przynajmniej cel. Według niektórych badań, kapitalizm może zostać ponownie zdefiniowany przez społeczną innowację i społeczną przedsiębiorczość. Odnoszący sukcesy biznes staje się nowym modelem dla społeczeństwa. Przychodzi razem z reformą społeczną, szukając jak największego szczęścia wśród jak największej liczby zaangażowanych ludzi.

mgr Oana-Maria Fotea (m. Nica), Uniwersytet Ekonomiczny w Bukareszcie, Rumunia – doktorantka, ukończyła studia magisterskie w zakresie marketingu międzynarodowego oraz komunikacji i zarządzania marką. W czasie studiów zdobyła stypendium Erasmusa w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, w Polsce. Poprzednio pracowała jako dziennikarz dla PRO TV Magazin, najważniejszego programu telewizyjnego w Rumunii. Od 2014 roku zarządza działaniami marketingowymi dla firmy rumuńskiej. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą przedsiębiorczości społecznej jako napędu w sektorze prywatnym. W 2015 roku zdobyła stypendium doktorskie w programie POSDRU i dzięki międzynarodowej wymianie studenckiej studiuje na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obszary jej zainteresowań: przedsiębiorczość społeczna, rozwój biznesu, projektowanie kwiatowe, kreatywne pisanie i nauka języków obcych.

DOI: 10.14611/minib.17.03.2015.02

Kontakt: fotea.oana(at)gmail.com

MINIB, 2015, Vol. 17, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 236
Pobrano: 236