Badania i świadczenie usług na światowym rynku badań

- dr hab. inż. prof. nadzw. Witold Wiśniowski

Dla rozwoju gospodarki niezbędne jest tworzenie nowej wiedzy. Źródłem nowej wiedzy są badania: podstawowe, stosowane i przemysłowe, które wzajemnie się uzupełniają tworząc jedną całość. Każde z tych badań ma inne źródła finansowania oraz inne cele. W związku ze znacznym napływem do Polski zagranicznych technologii badania przemysłowe nie rozwijają się tak jak można by oczekiwać. Dla zrównoważenia tego niedoboru może być świadczenie przez instytuty badawcze, usług na rynku światowym. Byłoby celowym podjęcie starań świadczenia usług na światowym rynku badań tak by stało się to polską inteligentną specjalizacją. Specjalizacja ta obejmowałaby sprzedaż intelektu, na który nigdy nie powinno zabraknąć klientów.

dr hab. inż. prof. nadzw. Witold Wiśniowski, Instytut Lotnictwa, Polska — doktor inżynier mechanik, absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1993 roku Dyrektor Instytutu Lotnictwa. Nieprzerwanie prowadzi działalność naukową w zakresie dynamiki konstrukcji obiektów latających. Jest autorem monografii „Badania rezonansowe obiektów latających — metody i analiza wyników” oraz 30 innych publikacji naukowych, m.in. z zakresu kooperacji międzynarodowej i zarządzania, ok. 60 referatów, 5 patentów. Całą swoją karierę zawodową związał z lotnictwem, a rozwój i przyszłość Instytutu Lotnictwa stały się jego pasją, celem i marzeniem. Od 14 lat corocznie organizuje Polsko-Amerykańską Konferencję Nauki i Technologii, uczestniczy w pracach Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Lotniczych Ośrodków Badawczych EREA, jest aktywnym działaczem SIMP, Rady Głównej IB oraz Komitetów PAN. Współtworzył Stowarzyszenie Przemysłu Lotniczego, a w latach 2001–02 był jego przewodniczącym, do dziś jest członkiem ścisłego kierownictwa Stowarzyszenia.

Kontakt: Witold.Wisniowski(at)ilot.edu.pl

DOI: 10.14611/minib.07.01.2013.04

MINIB, 2013, Vol. 7, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 464
Pobrano: 464