Aspekty środowiskowe jako obszar CSR a kreowanie wizerunku marek własnych detalistów

- dr Zbigniew Spyra

W artykule podjęto próbę analizy obszaru troski o środowisko jako jednego z wymiarów CSR wykorzystywanego przez współczesnych detalistów w procesie kreowania wizerunku ich marek własnych. Realizacji celu artykułu podporządkowane zostały poszczególne jego części. Najpierw zaprezentowano uwarunkowania implementacji koncepcji CSR w strategiach rozwoju marek własnych detalistów, a następnie dokonano identyfikacji najczęściej wykorzystanych narzędzi budowy „ekologicznego wizerunku” przez współczesnych detalistów. W finalnej części artykułu przedstawiono wybrane przykłady zaangażowania detalistów w procesie budowania „społecznej” wartości ich marek własnych przy wykorzystaniu działań w obszarze „troska o środowisko”. W artykule formułowana jest teza, że współcześni detaliści coraz bardziej zauważają znaczenie aspektu środowiskowego w kreowaniu wizerunku swoich marek własnych. Artykuł bazuje na pogłębionych studiach krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz na analizie treści raportów społecznych 10 największych  sieci handlowych w Polsce funkcjonujących na rynku FMCG.

dr Zbigniew Spyra, Uniwersytet Ekonomiczny w  Katowicach, Polska – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, pracownik Katedry Badań Rynkowych i Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach. Kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej”, opiekun Naukowego Koła Marketingu Meritum, organizator Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Nowe media i technologie  komunikacji marketingowej”.  Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki komunikacji marketingowej, badań marketingowych oraz  relacji w łańcuchach dostaw zarządzanych przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego. Koordynator  ze strony UE w Katowicach projektów badawczych dla praktyki gospodarczej z zakresu programów standaryzacji obsługi klienta oraz kreowania marki. Autor m.in. książki „Kanały dystrybucji. Kształtowanie relacji” (Wydawnictwo CeDeWu) oraz współredaktor książki „Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej” (Wydawnictwo CeDeWu).

DOI: 10.14611/minib.26.12.2017.07
Kontakt: zbigniew.spyra(at)ue.katowice.pl
MINIB, 2017, Vol. 26, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 343
Pobrano: 343