Artykuły

Marketing usług opartych na wiedzy -
Proces marketing automation jako kierunek doskonalenia współczesnego marketingu przedsiębiorstwa -
Komunikacja marketingowa na rynkach branżowych B2B podnosząca wartość marki korporacyjnej opierającej się na wspólnych wartościach dodanych -
Pomiar mediów społecznościowych Web 1.0, a Web 2.0 - ,
Pierwsze kroki w komercjalizacji projektu naukowego na podstawie portalu Neiberia.com - , , ,
Rozwój współpracy instytutu badawczego z przedsiębiorstwami w kontekście komunikacji marketingowej -
System działań upowszechniania innowacyjnych rozwiązań technologicznych zaimplementowany w instytucie naukowo-badawczym -
Pomiar aktywności w mediach społecznościowych – wyzwanie współczesnych badań marketingowych -
Marketing w mediach społecznościowych – dlaczego i jak firmy muszą z niego korzystać? - ,
Multi-level marketing jako model biznesu - ,
Badania i świadczenie usług na światowym rynku badań -
Wpływ kryzysu gospodarczego na kierunki restrukturyzacji marketingu w instytutach badawczych -
Marketing instytutów badawczych w świetle obecnych uwarunkowań organizacyjno-prawnych - ,
Efektywne zarządzanie czasem – wybrane zagadnienia -
Zastosowanie mediów społecznościowych przez pracodawców w ich działaniach marketingowych -
Blogi w instytucji kultury -
Informacyjne uwarunkowania marketingu instytucji naukowo-badawczej -
Nauka, technologia i biznes – rynek czy interaktywna koordynacja -
Innowacje jako przedmiot obrotu rynkowego - , ,
Employer branding na tle koncepcji marketingu relacji -
Neuromarketing i jego rola w budowaniu marki, wprowadzaniu innowacji produktowych oraz w przekazach reklamowych -
Jak sprawnie współpracować z mediami w sytuacji kryzysowej – analiza przypadku -
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych — RCIN -