Artykuły

Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowych i badawczych -
Pierwsze kroki w komercjalizacji projektu naukowego na podstawie portalu Neiberia.com - , , ,
Platforma teleinformatyczna jako narzędzie do ekspozycji dokonań jednostki naukowej na przykładzie Instytutu Zootechniki PIB - ,
Platforma zarządzania jakością w instytutach badawczych (część I) -
Platforma zarządzania jakością w instytutach badawczych (część II) -
Polska uczelnia jako (nie)atrakcyjny potencjalny pracodawca -
Polskie publiczne uczelnie akademickie w mediach społecznościowych -
Pomiar aktywności w mediach społecznościowych – wyzwanie współczesnych badań marketingowych -
Pomiar mediów społecznościowych Web 1.0, a Web 2.0 - ,
Postrzeganie przez pracowników wykonywanej pracy i jego skutki -
Postrzeganie uczelni jako pracodawcy przez młodych potencjalnych pracowników -
Pozytywny wizerunek uczelni i samorządu lokalnego – wspólna sprawa -
Praktyczne zastosowania analiz social media na potrzeby marketingu instytucji naukowych – możliwości i ograniczenia -
Problemy zarządzania marketingowego niepubliczną szkołą wyższą -
Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań jakościowych -
Proces marketing automation jako kierunek doskonalenia współczesnego marketingu przedsiębiorstwa -
Public relations – narzędzia jednostronnego komunikowania i dialogu w internecie -
Publiczne finansowanie projektów badawczych w Polsce – jaki ma wizerunek i co z tego wynika? -
Rekomendowanie organizacji naukowej przez pracowników jako przykład ich aktywności prosumpcyjnej -
Relacyjny kontekst marketingu personalnego organizacji naukowych -
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych — RCIN -
Rola marketingu kadrowego w procesie budowania strategii społecznej odpowiedzialności jednostki naukowej -
Rola marketingu personalnego w kształtowaniu wizerunku organizacji naukowej -
Rola marketingu szkół wyższych w kształtowaniu świadomości innowacyjności - ,
Rola parków naukowo-technologicznych w komunikacji między instytucjami naukowymi a przemysłem -
Rola platformy technologicznej w procesie komercjalizacji wyników prac B+R -
Rola pracowników badawczych w komunikacji marketingowej Instytutu Logistyki i Magazynowania -
Rola szkół wyższych w kształtowaniu kapitału intelektualnego w perspektywie marketingu innowacji -
Rola wiedzy w procesach tworzenia i wdrażania innowacji -
Rola zarządzania wiedzą w marketingu mobilnym -
Rozwój współpracy instytutu badawczego z przedsiębiorstwami w kontekście komunikacji marketingowej -
Skuteczność osiągania efektów kształcenia w ocenie studentów wybranego kierunku studiów -
Sojusz marek. Element konstrukcji strategii marketingowej organizacji naukowej -
Sposoby komunikowania się instytucji naukowej z otoczeniem -
Staże przemysłowe i praktyki zawodowe jako skuteczny mechanizm marketingu instytucji naukowych i badawczych -
Strategia lead generation jako wielokanałowy mechanizm wzrostu współczesnego przedsiębiorstwa - ,
Strategiczne aspekty zarządzania innowacjami -
Strategie i taktyki marketingowe w okresie recesji -
Strona internetowa jako narzędzie komunikacji w instytucjach naukowych -
Styl zarządzania a wybrane odczucia i postawy pracowników organizacji naukowej -