Artykuły

Udana komercjalizacja technologii – tak czy nie? Zwiększanie szans. Proces i metodologia Quick Look - ,
Innowacyjność w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. Instytuty badawcze jako podmioty i wykonawcy działań innowacyjnych w Polsce -
Zastosowanie technologii chmury obliczeniowej wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Rumunii - , ,
Rola zarządzania wiedzą w marketingu mobilnym -
Możliwości i ograniczenia wykorzystania koncepcji zarządzania doświadczeniem klientów przez uczelnie wyższe -
Innowacyjność przedsiębiorstw działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej -
Media społecznościowe jako źródło informacji rynkowej -
Czynniki warunkujące efektywną współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi -
Wizerunek instytucji badawczej jako istotny element w kształtowaniu poziomu konkurencyjności organizacji -
Wpływ stylów przywództwa na zarządzanie innowacjami -
HR Excellence in Research jako atrybut konkurencyjności jednostki naukowej -
Staże przemysłowe i praktyki zawodowe jako skuteczny mechanizm marketingu instytucji naukowych i badawczych -
Kooperacja uczelni wyższych sposobem budowania silnych jednostek biznesowych i naukowych -
Kadra wykładowców jako element marketingu szkoły wyższej -
Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy jako podstawa segmentacji młodych potencjalnych pracowników - ,
Komunikacja marketingowa portów lotniczych jako determinanta wyboru lotniska przez polskich i zagranicznych pasażerów - ,
Budowa platformy współpracy badawczo-naukowej w warunkach uświadomionej asymetrii potencjału -
Publiczne finansowanie projektów badawczych w Polsce – jaki ma wizerunek i co z tego wynika? -
Działania marketingowe w obszarze usług mikronizacji - , ,
Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań jakościowych -
Współpraca uczelni wyższej z praktyką gospodarczą - ,
Marketing transmedialny i nowa koncepcja public relations - ,
Wykorzystanie narzędzi content marketingu w polskich instytutach badawczych -
Lista recenzentów 2016
Postrzeganie uczelni jako pracodawcy przez młodych potencjalnych pracowników -
Platforma zarządzania jakością w instytutach badawczych (część II) -
Model biznesowy w działalności badawczo-rozwojowej -
Rola wiedzy w procesach tworzenia i wdrażania innowacji -
Strategia lead generation jako wielokanałowy mechanizm wzrostu współczesnego przedsiębiorstwa - ,
Instytuty badawcze w Polsce – próba syntetycznej oceny ich miejsca i roli w polityce innowacyjnej Polski -
Zarządzanie reputacją w organizacjach naukowych – rozwój struktury wraz z przykładami - ,
Strona internetowa jako narzędzie komunikacji w instytucjach naukowych -
Korzyści relacyjne i jakość relacji – w kierunku zrozumienia powiązań nauki i biznesu -
Technologia tworzy bogactwo XXI wieku – procesy, problemy, prognozy - , ,
Platforma zarządzania jakością w instytutach badawczych (część I) -
Public relations – narzędzia jednostronnego komunikowania i dialogu w internecie -
Miejsce działalności badawczo-rozwojowej w polityce rozwojowej przedsiębiorstw -
Rola pracowników badawczych w komunikacji marketingowej Instytutu Logistyki i Magazynowania -
Strategie i taktyki marketingowe w okresie recesji -
Rola marketingu szkół wyższych w kształtowaniu świadomości innowacyjności - ,