Artykuły

Zarządzanie siecią organizacyjną – nowa jakość w strategicznym zarządzaniu jednostkami badawczo-rozwojowymi -
Komunikacja wizualna w kampaniach Public Relations -
Kształtowanie relacji i ich wartości dla interesariuszy przez instytucję naukowo-badawczą - ,
Marketing mobilny w budowaniu wartości dla pokolenia Y na rynku turystycznym - ,
Kompetencje kognitywne kadry zarządzającej w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej - ,
Ocena łagodzącego efektu i testów zgodności modelu PLS w obrocie produktami finansowymi z wykorzystaniem internetu -
Znaczenie kraju pochodzenia dla decyzji zakupowych w przypadkach różnych kategorii produktów - ,
Strategiczne aspekty zarządzania innowacjami -
Czy potrzebujemy raportów społecznych ? Nowe wyzwanie społecznej odpowiedzialności biznesu -
Polska uczelnia jako (nie)atrakcyjny potencjalny pracodawca -
Techniki wirtualnej rzeczywistości w procesie edukacji -
Aspekty środowiskowe jako obszar CSR a kreowanie wizerunku marek własnych detalistów -
Wpływ współczesnych technologii na zmianę działań marketingowych w organizacji. Marketing 4.0 -
Wpływ Internetu rzeczy (Internet of Things) na wartość dodaną Marketingu 4.0 -
Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy a płeć młodych potencjalnych pracowników - ,
Marketingowe aspekty konsolidacji szkół wyższych -
Marketingowe determinanty wyboru kierunku studiów - , ,
Model współpracy nauki z przemysłem (S2B – Science to Business) w zakresie poprawy warunków pracy – doświadczenia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB -
Udana komercjalizacja technologii – tak czy nie? Zwiększanie szans. Proces i metodologia Quick Look - ,
Innowacyjność w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. Instytuty badawcze jako podmioty i wykonawcy działań innowacyjnych w Polsce -
Zastosowanie technologii chmury obliczeniowej wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Rumunii - , ,
Rola zarządzania wiedzą w marketingu mobilnym -
Możliwości i ograniczenia wykorzystania koncepcji zarządzania doświadczeniem klientów przez uczelnie wyższe -
Innowacyjność przedsiębiorstw działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej -
Media społecznościowe jako źródło informacji rynkowej -
Czynniki warunkujące efektywną współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi -
Wizerunek instytucji badawczej jako istotny element w kształtowaniu poziomu konkurencyjności organizacji -
Wpływ stylów przywództwa na zarządzanie innowacjami -
HR Excellence in Research jako atrybut konkurencyjności jednostki naukowej -
Staże przemysłowe i praktyki zawodowe jako skuteczny mechanizm marketingu instytucji naukowych i badawczych -
Kooperacja uczelni wyższych sposobem budowania silnych jednostek biznesowych i naukowych -
Kadra wykładowców jako element marketingu szkoły wyższej -
Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy jako podstawa segmentacji młodych potencjalnych pracowników - ,
Komunikacja marketingowa portów lotniczych jako determinanta wyboru lotniska przez polskich i zagranicznych pasażerów - ,
Budowa platformy współpracy badawczo-naukowej w warunkach uświadomionej asymetrii potencjału -
Publiczne finansowanie projektów badawczych w Polsce – jaki ma wizerunek i co z tego wynika? -
Działania marketingowe w obszarze usług mikronizacji - , ,
Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań jakościowych -
Współpraca uczelni wyższej z praktyką gospodarczą - ,
Marketing transmedialny i nowa koncepcja public relations - ,