Artykuły

Wpływ stylów przywództwa na zarządzanie innowacjami -
HR Excellence in Research jako atrybut konkurencyjności jednostki naukowej -
Staże przemysłowe i praktyki zawodowe jako skuteczny mechanizm marketingu instytucji naukowych i badawczych -
Kooperacja uczelni wyższych sposobem budowania silnych jednostek biznesowych i naukowych -
Kadra wykładowców jako element marketingu szkoły wyższej -
Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy jako podstawa segmentacji młodych potencjalnych pracowników - ,
Komunikacja marketingowa portów lotniczych jako determinanta wyboru lotniska przez polskich i zagranicznych pasażerów - ,
Budowa platformy współpracy badawczo-naukowej w warunkach uświadomionej asymetrii potencjału -
Publiczne finansowanie projektów badawczych w Polsce – jaki ma wizerunek i co z tego wynika? -
Działania marketingowe w obszarze usług mikronizacji - , ,
Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań jakościowych -
Współpraca uczelni wyższej z praktyką gospodarczą - ,
Marketing transmedialny i nowa koncepcja public relations - ,
Wykorzystanie narzędzi content marketingu w polskich instytutach badawczych -
Lista recenzentów 2016
Postrzeganie uczelni jako pracodawcy przez młodych potencjalnych pracowników -
Platforma zarządzania jakością w instytutach badawczych (część II) -
Model biznesowy w działalności badawczo-rozwojowej -
Rola wiedzy w procesach tworzenia i wdrażania innowacji -
Strategia lead generation jako wielokanałowy mechanizm wzrostu współczesnego przedsiębiorstwa - ,
Instytuty badawcze w Polsce – próba syntetycznej oceny ich miejsca i roli w polityce innowacyjnej Polski -
Zarządzanie reputacją w organizacjach naukowych – rozwój struktury wraz z przykładami - ,
Strona internetowa jako narzędzie komunikacji w instytucjach naukowych -
Korzyści relacyjne i jakość relacji – w kierunku zrozumienia powiązań nauki i biznesu -
Technologia tworzy bogactwo XXI wieku – procesy, problemy, prognozy - , ,
Platforma zarządzania jakością w instytutach badawczych (część I) -
Public relations – narzędzia jednostronnego komunikowania i dialogu w internecie -
Miejsce działalności badawczo-rozwojowej w polityce rozwojowej przedsiębiorstw -
Rola pracowników badawczych w komunikacji marketingowej Instytutu Logistyki i Magazynowania -
Strategie i taktyki marketingowe w okresie recesji -
Rola marketingu szkół wyższych w kształtowaniu świadomości innowacyjności - ,
Sojusz marek. Element konstrukcji strategii marketingowej organizacji naukowej -
Postrzeganie przez pracowników wykonywanej pracy i jego skutki -
Wykorzystanie instrumentów online w kreowaniu marki szkoły wyższej - ,
Umiędzynarodowienie marketingu w sektorze edukacji i badań -
Innowacje marketingowe jako źródło przewagi konkurencyjnej uczelni wyższych - ,
Wyzwania dla marketingu instytucji naukowych i badawczych -
Założenia budowy strategii marketingowej szkoły wyższej -
Współpraca nauki i biznesu. Bariery w Polsce na tle wybranych krajów Europy i Ameryki Północnej -
Inbound marketing w instytucjach badawczych -