Artykuły

Sieciowanie instytutów badawczych w wybranych krajach europejskich -
Obszary badawcze w zakresie planowania oraz realizacji działań wewnętrznego i zewnętrznego Public Relations -
Zastosowanie crowdsourcingu w projektach badawczych -
Przyczyny braku zainteresowania młodych potencjalnych pracowników uczelnią jako pracodawcą i ich zmiany w latach 2016-2018 -
Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju organizacji – podejście zintegrowane -
Typologia młodych potencjalnych pracowników ze względu na powody braku ich zainteresowania uczelnią jako pracodawcą - ,
Wykorzystanie aplikacji mobilnych w procesie komunikacji marketingowej przez linie lotnicze -
Zmiany skojarzeń z uczelnią jako pracodawcą – opinie młodych polskich potencjalnych pracowników - ,
Skojarzenia z uczelnią jako pracodawcą – opinie kobiet i mężczyzn reprezentujących młodych potencjalnych pracowników - ,
Wybrane aspekty polityki innowacyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej -
Etos nauki a podejście do promocji w nauce -
Problemy współpracy nauki i biznesu -
Zintegrowana komunikacja marketingowa – koncepcje, praktyka, nowe wyzwania -
Zarządzanie siecią organizacyjną – nowa jakość w strategicznym zarządzaniu jednostkami badawczo-rozwojowymi -
Komunikacja wizualna w kampaniach Public Relations -
Kształtowanie relacji i ich wartości dla interesariuszy przez instytucję naukowo-badawczą - ,
Marketing mobilny w budowaniu wartości dla pokolenia Y na rynku turystycznym - ,
Kompetencje kognitywne kadry zarządzającej w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej - ,
Ocena łagodzącego efektu i testów zgodności modelu PLS w obrocie produktami finansowymi z wykorzystaniem internetu -
Znaczenie kraju pochodzenia dla decyzji zakupowych w przypadkach różnych kategorii produktów - ,
Strategiczne aspekty zarządzania innowacjami -
Czy potrzebujemy raportów społecznych ? Nowe wyzwanie społecznej odpowiedzialności biznesu -
Polska uczelnia jako (nie)atrakcyjny potencjalny pracodawca -
Techniki wirtualnej rzeczywistości w procesie edukacji -
Aspekty środowiskowe jako obszar CSR a kreowanie wizerunku marek własnych detalistów -
Wpływ współczesnych technologii na zmianę działań marketingowych w organizacji. Marketing 4.0 -
Wpływ Internetu rzeczy (Internet of Things) na wartość dodaną Marketingu 4.0 -
Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy a płeć młodych potencjalnych pracowników - ,
Marketingowe aspekty konsolidacji szkół wyższych -
Marketingowe determinanty wyboru kierunku studiów - , ,
Model współpracy nauki z przemysłem (S2B – Science to Business) w zakresie poprawy warunków pracy – doświadczenia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB -
Udana komercjalizacja technologii – tak czy nie? Zwiększanie szans. Proces i metodologia Quick Look - ,
Innowacyjność w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. Instytuty badawcze jako podmioty i wykonawcy działań innowacyjnych w Polsce -
Zastosowanie technologii chmury obliczeniowej wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Rumunii - , ,
Rola zarządzania wiedzą w marketingu mobilnym -
Możliwości i ograniczenia wykorzystania koncepcji zarządzania doświadczeniem klientów przez uczelnie wyższe -
Innowacyjność przedsiębiorstw działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej -
Media społecznościowe jako źródło informacji rynkowej -
Czynniki warunkujące efektywną współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi -
Wizerunek instytucji badawczej jako istotny element w kształtowaniu poziomu konkurencyjności organizacji -