Artykuły

Uwarunkowania i kierunki działań marketingowych w polskich instytutach badawczych -
Potrzeby informacyjne zwiedzających imprezy targowe – badanie uczestników targów KOMPOZYT-EXPO 2018 i FASTENER POLAND -
Relacje nauka – biznes w opinii pracowników uniwersytetu. Oczekiwania kontra rzeczywistość. -
Znaczenie kontaktów bezpośrednich w budowaniu relacji z kandydatami na studia -
Wykorzystanie mediów społecznościowych przez młodych konsumentów w procesach zakupowych -
Rola profilaktyki antykryzysowej z perspektywy największych polskich przedsiębiorstw oraz agencji public relations na podstawie badań eksperckich - ,
Influencerzy jako wsparcie dla kampanii public relations - , ,
Kampania e-marketingowa szkoły wyższej. Studium przypadku. - ,
Możliwość przełamywania barier współpracy międzynarodowej w zakresie B+R z punktu widzenia jednostki badawczej na przykładzie Instytutu Lotnictwa -
Uwarunkowania aktywności promocyjnej samorządów studenckich - ,
Formuła 5I dla skutecznego wyboru pracowników organizacji naukowo-badawczych - ,
Oczekiwania studentów wobec kadry dydaktycznej jako czynniki warunkujące poprawę kapitału relacyjnego uczelni -
Wykorzystanie zintegrowanej komunikacji marketingowej we wprowadzaniu na rynek nowej marki. Case study Eko Patrolu Głównego Instytutu Górnictwa. - ,
Orientacja marketingowa jednostek naukowo-badawczych jako wsparcie procesu komercjalizacji wyników B+R -
Student jako beneficjent programów stażowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej - ,
Marketing doświadczeń, interaktywność i gamifikacja – różnice i podobieństwa między trendami światowymi - ,
Pomiar i ewaluacja komunikacji PR -
Zależne Gospodarki Rynkowe i Hierarchiczne Gospodarki Rynkowe a ich Narodowe Systemy Innowacji: przypadek Polski i Meksyku - , ,
Sieciowanie instytutów badawczych w wybranych krajach europejskich -
Obszary badawcze w zakresie planowania oraz realizacji działań wewnętrznego i zewnętrznego Public Relations -
Zastosowanie crowdsourcingu w projektach badawczych -
Przyczyny braku zainteresowania młodych potencjalnych pracowników uczelnią jako pracodawcą i ich zmiany w latach 2016-2018 -
Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju organizacji – podejście zintegrowane -
Typologia młodych potencjalnych pracowników ze względu na powody braku ich zainteresowania uczelnią jako pracodawcą - ,
Wykorzystanie aplikacji mobilnych w procesie komunikacji marketingowej przez linie lotnicze -
Zmiany skojarzeń z uczelnią jako pracodawcą – opinie młodych polskich potencjalnych pracowników - ,
Skojarzenia z uczelnią jako pracodawcą – opinie kobiet i mężczyzn reprezentujących młodych potencjalnych pracowników - ,
Wybrane aspekty polityki innowacyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej -
Etos nauki a podejście do promocji w nauce -
Problemy współpracy nauki i biznesu -
Zintegrowana komunikacja marketingowa – koncepcje, praktyka, nowe wyzwania -
Zarządzanie siecią organizacyjną – nowa jakość w strategicznym zarządzaniu jednostkami badawczo-rozwojowymi -
Komunikacja wizualna w kampaniach Public Relations -
Kształtowanie relacji i ich wartości dla interesariuszy przez instytucję naukowo-badawczą - ,
Marketing mobilny w budowaniu wartości dla pokolenia Y na rynku turystycznym - ,
Kompetencje kognitywne kadry zarządzającej w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej - ,
Ocena łagodzącego efektu i testów zgodności modelu PLS w obrocie produktami finansowymi z wykorzystaniem internetu -
Znaczenie kraju pochodzenia dla decyzji zakupowych w przypadkach różnych kategorii produktów - ,
Strategiczne aspekty zarządzania innowacjami -
Czy potrzebujemy raportów społecznych ? Nowe wyzwanie społecznej odpowiedzialności biznesu -