Artykuły

Poszukiwanie i percepcja informacji przez konsumentów w świetle idei zrównoważonej konsumpcji — przykład rynków żywnościowych - ,
Konsumenci wobec zrównoważonej konsumpcji żywności -
Wartość informacyjna opakowań jako determinanta zakupu żywności - ,
Dywersyfikacja stylów zakupowych klientów w kontekście zmian w tygodniowym rozkładzie pracy placówek handlu detalicznego -
Technologia wearable w ocenie młodych konsumentów - ,
Możliwości promocji marki poprzez lifestylowe sportowe aplikacje mobilne - ,
Grupy na Facebooku jako narzędzie marketingowe -
Komunikacja marketingowa w internecie polskich muzeów narodowych oraz wybranych muzeów europejskich – analiza porównawcza -
Modelowe ujęcia audytu marketingu -
Kampanie Google Ads w promocyjnej działalności teatrów -
Lojalność klientów na rynku usług ubezpieczeniowych -
Determinanty budowania wizerunku i reputacji wyższej uczelni wobec jej interesariuszy - ,
Wykorzystanie mediów społecznościowych przez centra transferu technologii w komunikacji marketingowej -
Ocena marketingowej komunikacji internetowej jednostek naukowych w kontekście współpracy z przedsiębiorstwami - ,
Materialne środowisko pracy a komfort pracy w opiniach pracowników uniwersyteckich -
Metody i techniki pomiaru efektów działań public relations wykorzystywane w branży public relations - ,
Nowe generacje studentów z perspektywy współtworzenia wartości w uniwersytecie -
Marketing Automation w jednostce badawczej – realna wartość czy mrzonka skuteczności - , ,
Multidyscyplinarny projekt wirtualnych rekonstrukcji samolotów historycznych jako sposób popularyzacji nauki - ,
Media społecznościowe jako źródło informacji o uczelniach wyższych wśród kandydatów na studia -
Finansowe aspekty polityki badawczej i rozwojowej w Unii Europejskiej -
Przyczyny zainteresowania młodych potencjalnych pracowników uczelnią jako pracodawcą a postrzeganie osób pracujących w tych organizacjach -
Czy wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości doprowadzi do rewolucji w komunikacji marketingowej? -
Innowacyjność zachowań mieszkańców aglomeracji poznańskiej na rynku usług transportowych - ,
Badanie modelu dojrzałości procesu jako paradygmatu doskonalenia procesu reklamowego - , , ,
Reklama zewnętrzna jako element wzmacniający kampanie rekrutacyjne szkół wyższych -
Jak pozyskać i zatrzymać młode talenty w sektorze nauki? Satysfakcja z pracy a skłonność do zmiany miejsca zatrudnienia -
Marketing dla organizacji naukowych – perspektywy i pytania - ,
Budowa strategii rozwoju uczelni wyższej z wykorzystaniem metodyki sesji strategicznych na przykładzie Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi -
Skojarzenia z uczelnią jako pracodawcą w latach 2016 – 2019 – perspektywa młodych potencjalnych pracowników -
Ocena komunikacji marketingowej jednostek naukowych w kontekście współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim - ,
Zrozumienie czynników wpływających na intencje zakupowe konsumentów w Internecie za pośrednictwem aplikacji mobilnej: postrzegana łatwość użytkowania, postrzegana użyteczność, jakość systemu, jakość informacji oraz jakość usług - , ,
Przyczyny braku zainteresowania polskich młodych potencjalnych pracowników uczelniami jako pracodawcami w kontekście postrzegania osób pracujących w tych organizacjach - ,
Uwarunkowania i kierunki działań marketingowych w polskich instytutach badawczych -
Potrzeby informacyjne zwiedzających imprezy targowe – badanie uczestników targów KOMPOZYT-EXPO 2018 i FASTENER POLAND -
Relacje nauka – biznes w opinii pracowników uniwersytetu. Oczekiwania kontra rzeczywistość. -
Znaczenie kontaktów bezpośrednich w budowaniu relacji z kandydatami na studia -
Wykorzystanie mediów społecznościowych przez młodych konsumentów w procesach zakupowych -
Rola profilaktyki antykryzysowej z perspektywy największych polskich przedsiębiorstw oraz agencji public relations na podstawie badań eksperckich - ,
Influencerzy jako wsparcie dla kampanii public relations - , ,