Artykuły

Aspekty środowiskowe jako obszar CSR a kreowanie wizerunku marek własnych detalistów -
Badania i świadczenie usług na światowym rynku badań -
Badanie wartości społecznej przedsiębiorczości postrzeganej jako siła napędowa społecznej innowacji w sektorze prywatnym -
Blogi w instytucji kultury -
Budowa platformy współpracy badawczo-naukowej w warunkach uświadomionej asymetrii potencjału -
Budowa tożsamości wizualnej jednostek naukowych i badawczych oraz rola wizualizacji we współpracy z biznesem -
Budowanie wizerunku szkoły wyższej jako mega narzędzia marketingu -
Budowanie wizerunku w sieci – możliwości i zagrożenia - , ,
Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych -
Customer Relationship Management w instytucjach naukowych i badawczych -
Czy potrzebujemy raportów społecznych ? Nowe wyzwanie społecznej odpowiedzialności biznesu -
Czynniki powodzenia w procesach komercjalizacji wiedzy – aspekt komunikacyjny i relacyjny -
Czynniki sukcesu i ograniczenia dla skutecznej komunikacji wewnętrznej -
Czynniki warunkujące efektywną współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi -
Determinanty marketingu instytucji naukowo-badawczej - ,
Dlaczego warto zostać inżynierem – działania promocyjne instytucji naukowo-badawczych oraz podmiotów komercyjnych -
Działania marketingowe w obszarze usług mikronizacji - , ,
Efektywne zarządzanie czasem – wybrane zagadnienia -
Employer branding na tle koncepcji marketingu relacji -
Etos nauki a podejście do promocji w nauce -
Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych -
Finansowanie marketingu w funduszach europejskich -
Finansowanie społecznościowe a nowe trendy w zachowaniach konsumenckich -
Geoinformacja formą promocji badań naukowych -
Grywalizacja i gry oraz ich potencjał do wykorzystania w strategiach marketingowych -
HR Excellence in Research jako atrybut konkurencyjności jednostki naukowej -
Identyfikacja wizualna a rebranding marki -
Inbound marketing jako integralny element strategii marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa -
Inbound marketing w instytucjach badawczych -
Informacyjne uwarunkowania marketingu instytucji naukowo-badawczej -
Innowacje jako przedmiot obrotu rynkowego - , ,
Innowacje marketingowe jako źródło przewagi konkurencyjnej uczelni wyższych - ,
Innowacyjność przedsiębiorstw działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej -
Innowacyjność w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. Instytuty badawcze jako podmioty i wykonawcy działań innowacyjnych w Polsce -
Instytuty badawcze a centra naukowo-przemysłowe w kontekście innowacyjnej gospodarki – w świetle doświadczeń Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG - , ,
Instytuty badawcze w Polsce – próba syntetycznej oceny ich miejsca i roli w polityce innowacyjnej Polski -
Interfejs marketingu i sprzedaży a konkurencyjność organizacyjna - ,
Jak skutecznie promować uczelnie i instytuty badawcze w sieci? Psychologiczne mechanizmy skuteczności e-marketingu. -
Jak sprawnie współpracować z mediami w sytuacji kryzysowej – analiza przypadku -
Kadra wykładowców jako element marketingu szkoły wyższej -