Artykuły

Poszukiwanie i percepcja informacji przez konsumentów w świetle idei zrównoważonej konsumpcji — przykład rynków żywnościowych - ,
Konsumenci wobec zrównoważonej konsumpcji żywności -
Wartość informacyjna opakowań jako determinanta zakupu żywności - ,
Dywersyfikacja stylów zakupowych klientów w kontekście zmian w tygodniowym rozkładzie pracy placówek handlu detalicznego -
Technologia wearable w ocenie młodych konsumentów - ,
Możliwości promocji marki poprzez lifestylowe sportowe aplikacje mobilne - ,
Grupy na Facebooku jako narzędzie marketingowe -
Komunikacja marketingowa w internecie polskich muzeów narodowych oraz wybranych muzeów europejskich – analiza porównawcza -
Modelowe ujęcia audytu marketingu -
Zarządzanie wizerunkiem z wykorzystaniem komunikacji wirtualnej w sytuacjach kryzysowych na przykładzie grupy kapitałowej CD PROJEKT -
Młodzi konsumenci wobec bezpieczeństwa swoich danych pobieranych przez inteligentne urządzenia w dobie internetu rzeczy -
Zmiany na polskim rynku usług e-edukacji spowodowane pandemią covid-19: zachowania i opinie młodych konsumentów i usługodawców - ,
Porównanie darowizn pieniężnych i czasu: co mówią badania eksperymentalne? -
Metodyka prognozowania przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych na krajowym rynku turystycznym -
Zaangażowanie pokolenia Z w działania komunikacyjne marek odzieżowych w mediach społecznościowych — przypadek Polski -
Rozpoznawalność technologii rozszerzonej rzeczywistości w aplikacjach mobilnych przez ich użytkowników -
Opakowanie jako determinant zakupu na rynku suplementów diety w Polsce - , ,
Rozwój przekrojowych kompetencji studentów poprzez promowanie wiedzy i umiejętności medycznej - , , ,
Ocena wybranych działań wizerunkowych online realizowanych przez Polskie uczelnie - ,
Męska elegancja XXI wieku wśród Polskich galantów i dandysów - ,
Marketing, start-upy i innowacje: ramy dla zrozumienia możliwości wykorzystania innowacji technologicznych w turystyce (na przykładzie gruzińskiego sektora turystycznego i rosyjskich start-upów) - , ,
Rynkowe funkcjonowanie polskich uczelni w kontekście realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności -
Nowy model organizacyjny funkcjonowania instytutów badawczych w Polsce — analiza porównawcza Sieci Łukasiewicz i Poltrin -
Tutoring akademicki jako forma nowoczesnej współpracy ze studentem i element doskonalenia jakości usługi dydaktycznej - ,
Wpływ interakcji pomiędzy krajem produkcji a świadomością marki na intencję zakupu produktu o niskim stopniu zaangażowania przez młodych dorosłych w Malezji - , , ,
Otwarte innowacje jako forma współtworzenia wartości przez klientów -
Badanie wstępne nad przeciążeniem informacyjnym w wyniku wyszukiwania informacji oraz śledzenia informacji -
Wielkość i dynamika krajowych wydatków na badania i rozwój w Unii Europejskiej -
Wpływ potencjału kompetencyjnego zmian w szkolnictwie wyższym na szkolenie specjalistów dla przedsiębiorczości - , , ,
Instrumenty zarządzania przyszłością -
Dyskusyjne kwestie wartości osobistych w kontekście harmonizacji standardów edukacyjnych Ukrainy i UE - ,
Postawy konsumentów wobec innowacyjnej żywności z uwzględnieniem produktów funkcjonalnych — implikacje dla komunikacji marketingowej w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych - ,
Ewolucja roli form komunikacji marketingowej w oddziaływaniu na zachowania zakupowe konsumentów na podstawie wyników badań ankietowych w latach 1995–2018 -
Kampanie Google Ads w promocyjnej działalności teatrów -
Lojalność klientów na rynku usług ubezpieczeniowych -
Oczekiwania wobec pracodawcy a zadowolenie z pracy naukowców - ,
Determinanty budowania wizerunku i reputacji wyższej uczelni wobec jej interesariuszy - ,
Wykorzystanie mediów społecznościowych przez centra transferu technologii w komunikacji marketingowej -
Ocena marketingowej komunikacji internetowej jednostek naukowych w kontekście współpracy z przedsiębiorstwami - ,
Materialne środowisko pracy a komfort pracy w opiniach pracowników uniwersyteckich -