The possibility of overcoming barriers in international cooperation in the area of R&D from the point of view of a research unit, based on the example of the Institute of Aviation

The article presents the possibilities of overcoming barriers in international cooperation from the point of view of a research unit. The goal of the article is the presentation of good management practices in international cooperation in the area of R&D between the Institute of Aviation and General Electric, which reduce the level of uncertainty of cooperation. In the text the results of quantitative research concerning barriers for technological cooperation between Polish entities and foreign partners were used. Case study analysis revealed the possibility of reducing these barriers. Data for the case study were collected in interviews with the managers of … Czytaj więcej »

Możliwość przełamywania barier współpracy międzynarodowej w zakresie B+R z punktu widzenia jednostki badawczej na przykładzie Instytutu Lotnictwa

Artykuł przedstawia możliwości przełamywania barier we współpracy międzynarodowej z punktu widzenia jednostki badawczej. Celem artykułu jest prezentacja dobrych praktyk zarządczych współpracy międzynarodowej w obszarze B+R między Instytutem Lotnictwa a General Electric, które obniżają poziom niepewności kooperacji. W tekście wykorzystano wyniki badań ilościowych dotyczące barier współpracy technologicznej między polskimi podmiotami a zagranicznymi partnerami. Analiza studium przypadku wykazała możliwość ograniczenia tych barier. Dane do studium przypadku zostały zebrane w wywiadach z menedżerami zarówno polskiego jak i amerykańskiego partnera. Partnerska współpraca pomiędzy organizacjami przynosi obopólne korzyści i motywuje partnerów do dalszego rozwoju współpracy i obniża koszty transakcyjne wynikające ze współdziałania we wrażliwym obszarze. … Czytaj więcej »