How to effectively promote universities and research institutes in the network? Psychological mechanisms of e-marketing effectiveness.

karol wolskiUniversities and research institutes more and more often resort to promotion tools up till now used mainly in business. Omnipresent market competition has reached also the area of science, where more and more often the fight for students and money for scientific research takes place. Competition among science institutions is additionally stimulated by demographic factors – the gradual aging of the European society. As data from the Central Statistical Office show, the number of peopled aged 19-24 in Poland will drop from 2,817,000 in 2015 to 2,135,000 in 2025. The reduction of the number of young people will substantially boost … Czytaj więcej »

Jak skutecznie promować uczelnie i instytuty badawcze w sieci? Psychologiczne mechanizmy skuteczności e-marketingu.

karol wolskiUczelnie wyższe oraz instytuty badawcze coraz częściej sięgają po narzędzia promocji wykorzystywane dotąd jedynie w biznesie. Wszechobecne konkurencja rynkowa dotarła również na pole nauki, gdzie coraz częściej odbywa się walka o pozyskanie studentów oraz pieniędzy na finansowanie badań naukowych. Konkurencja instytucji nauki wzmacniana jest dodatkowo przez czynniki demograficzne, pokazujące systematyczne starzenie się europejskiego społeczeństwa. Jak wynika z danych GUS liczba osób w wieku 19-24 lata spadnie w naszym kraju z 2817 tys. w 2015 roku do 2135 tys. w 2025 roku. Spadek liczby młodych osób w znaczący sposób wzmaga konkurencję pomiędzy uczelniami wyższymi. Ich sukces, podobnie jak sukces na rynku … Czytaj więcej »

E-marketing of research and scientific institutions – psychological aspect

Marketing activities taken up by research and scientific institutions is an increasingly popular subject of debates and scientific works from the area of management and education. What shows this trend very well is not only the growing number of scientific publications concerning these subjects, but also the appearance of scientific magazines, titles dedicated to this issue (eg. International Journal of Educational Management, Journal of Marketing for Higher Education). In many contemporary works concerning marketing of higher education institutions and research institutes, models functioning in the business environment are being adapted to serve the needs of educational units. Thus, in works … Czytaj więcej »