Technology Creates 21st Century Wealth – Processes, Problems, and Prognosis

zehnerbradleyCraig WilliamsGary PletcherScience and technology are the driving forces increasing the global standards of living. The technology – wealth relationship is complex and not well understood presently but recent macro data tends to support Robert Solow’s 1957 observation that societal, company, and individual wealth and increased standards of living is created by application of science and technology to socio-economic challenges.  In 1987, Robert Solow received the Nobel Prize in Economics, for his insight that „seven-eighths” of the world’s increase in world wealth is due to advances in science and technology.   The challenges and costs of of wealth creation are identified. This paper … Czytaj więcej »

Technologia tworzy bogactwo XXI wieku – procesy, problemy, prognozy

Bradley Zehner IICraig WilliamsGary Pletcher Nauka i technologia są siłami napędowymi zwiększającymi globalne standardy życia.  Zależność między technologią, a bogactwem jest złożona i w tej chwili jeszcze słabo zrozumiana, ale niedawne dane makro wydają się potwierdzać spostrzeżenie Roberta Solowa (1957), że społeczne, firmowe i osobiste bogactwo oraz wyższe standardy życia są tworzone poprzez zastosowanie nauki i technologii do wyzwań społeczno-ekonomicznych. W 1987 Robert  Solow otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za jego spostrzeżenie, że za „siedem ósmych” globalnego wzrostu bogactwa odpowiadają postępy w nauce i technologii. Wyzwania i koszty tworzenia bogactwa zostają zidentyfikowane. Niniejsza praca analizuje bogactwo definiowane jako PKB na osobę i obecne powiązania … Czytaj więcej »