Fourth industrial revolution and managers’ cognitive competences

The purpose of this article is defining the cognitive competences (cognitive, character-related and social), which in our opinion managers should have under conditions of the fourth industrial revolution (economy 4.0). We pay particular attention to the function of innovation marketer, that is, a specialist whose role is acting as an agent between the sphere of business and the sphere of science (research and development). This relation conditioning the innovativeness of companies to a large extent determines the success of the economy 4.0 project.

Professor Lidia Białoń, Warsaw Management University, Poland – The head of the Department of Marketing and Entrepreneurship Czytaj więcej »

Kompetencje kognitywne kadry zarządzającej w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej

Celem artykułu jest charakterystyka kompetencji kognitywnych (poznawczych, charakterologicznych i społecznych), które naszym zdaniem powinny charakteryzować menedżerów w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej (gospodarki 4.0). Szczególną uwagę poświęcamy postaci marketera innowacji, a więc specjaliście, którego rolą jest pośredniczenie między sferą biznesu a sferą nauki (badań i rozwoju). Od tej relacji, warunkującej innowacyjność przedsiębiorstw, w znacznym stopniu zależy sukces projektu gospodarki 4.0.

prof. zw. dr hab. Lidia Białoń, Wyższa Szkoła Menedżerska, Polska — Kierownik Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Menedżerskiej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zarządzania działalnością innowacyjną oraz marketingu zwłaszcza marketingu innowacji. Zajmowała wiele stanowisk związanych z zarządzaniem szkołami wyższymi Czytaj więcej »